Akcie na jméno

Akcie na jméno mohou znít na fyzické nebo právnické osoby. Převádějí se písemným prohlášením o převodu, takzvaným indossamentem.

Zanesením nového majitele do knihy akcií akciové společnosti je omezena fungibilita (vyměnitelnost) akcie. Tato nevýhoda může být do značné míry odstraněna blanko indossamentem. Ve stanovách společnosti mohou být stanoveny zvláštní úpravy pro převod akcií na jméno.

V nejnovější době se akcie na jméno těší rostoucí oblíbenosti. Akciovým společnostem nabízejí výhodu, že tak znají své akcionáře, a slibují konstantnější akcionářskou strukturu než akcie na majitele. Další možnosti otevírá kniha akcií s aktuálními údaji o akcionářích: jednak mohou být akcionáři osloveni přímo a cíleně; jednak se díky transparentním majetkovým vztahům zvyšuje možnost nasazení sekundárních tržních nástrojů, jako např. přemístění, zpětné nákupy akcií nebo zvýšení kapitálu. Krátce: Všechna opatření, která by bylo možné shrnout heslem „investor relations“, lze s akciemi na jméno provést snadněji – silný argument na kapitálovém trhu, který je stále více ovlivněn myšlenkou shareholder value.

Pro akciové společnosti, které plánují direct listing (listing originálních akcií) na největší burze světa, New York Stock Exchange (Nyse), je nezbytným předpokladem záruka jejich akcií jako akcií na jméno.

Zvláštní formou akcií na jméno jsou vinkulované akcie na jméno.