Asuánské fórum odráží zájem Egypta prosazovat společnou africkou akční agendu

Asuánské fórum odráží zájem Egypta prosazovat společnou africkou akční agendu
Asuánské fórum odráží zájem Egypta prosazovat společnou africkou akční agendu

Třetí ročník Asuánského fóra pro mír a rozvoj s názvem „Afrika v éře postupných rizik a klimatické zranitelnosti: Cesty k mírovému, odolnému a udržitelnému kontinentu“ bude zahájen 21. června v Káhiře pod záštitou prezident Abdel Fattah Al-Sisi.

Hamdi Sanad Loza – náměstek ministra zahraničních věcí pro africké záležitosti – odhalil některé podrobnosti týkající se fóra na tiskové konferenci, která se konala v pondělí.

Očekává se, že fórum bude trvat dva dny a bude zahájeno zahajovacím zasedáním, na kterém vystoupí Al-Sisi, předseda Africké unie (AU) a šéf Africké komise, po němž bude následovat ministerské zasedání.

Loza dodal, že třetí zasedání fóra je docela důležité vzhledem k tomu, že jde o důležitou zastávku před Konferencí smluvních stran OSN o změně klimatu (COP 27), která se bude konat letos v listopadu v Sharm El-Sheikhu.

Fórum osvětlí dopady změny klimatu na úsilí o dosažení míru a bezpečnosti v Africe na základě vedoucí úlohy Egypta při posilování mezinárodní a africké spolupráce v oblasti míru, bezpečnosti a změny klimatu.

Ahmed Abdel Latif – ředitel káhirského mezinárodního centra pro řešení konfliktů, udržování míru a budování míru (CCCPA) – uvedl, že Asuánské fórum je platformou na vysoké úrovni, která sdružuje vedoucí představitele afrických zemí, mezinárodní a regionální organizace, finanční instituce, soukromý sektor a občanská společnost.

„Toto je doplněk k vizionářům, vědcům a předním odborníkům, kteří se účastní praktických a kontextově specifických diskusí a přispívají k výhledovým vizím nových hrozeb a výzev a také zkoumají budoucí příležitosti,“ dodal.

Abdel Latif také řekl, že fórum bude na 15 zasedáních diskutovat o postupných rizicích změny klimatu a jejich dopadech na mír a bezpečnost v Africe, pokud jde o ozbrojené konflikty, terorismus a zabezpečení potravin v Africe.

Dále poznamenal, že tato zasedání se budou také zabývat propojeností přizpůsobení se změně klimatu a budováním míru, průnikem změny klimatu se zabezpečením potravin a vody, vztahem mezi vysídlením a změnou klimatu v Africe a přijetím komplexního přístupu k boji proti terorismu.

Kromě toho se na fóru bude diskutovat o úloze žen při posilování odolnosti, financování udržitelného míru a rozvoje, budování národních institucí ve světle po sobě jdoucích rizik, snahách šířit kulturu míru prostřednictvím využití dědictví a umění a roli afrických mládeže při posilování odolnosti a dosahování udržitelného míru a rozvoje.

Abdel Latif také vysvětlil, že Afrika se zvláště zajímá o téma budování míru, postkonfliktní přestavby a rekonstrukce, a poznamenal, že Egypt je v této oblasti vedoucí zemí a že Káhira hostila loni v prosinci Centrum pro obnovu a rozvoj AU.