Ážio

Rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho vyšší tržní cenou.