Duševní nemoci – jak získávat další a další pacienty

Máte lékařskou licenci, svou kartotéku pacientů, ale nestačí vám to. Existuje způsob, jak získávat další a další pacienty? Existuje! Stačí si vymyslet další sadu nemocí, pojmenovat je vědecky znějícími diagnózami a obchodní úspěch je na světě. Zdravotní pojišťovny jsou připraveny proplácet…

Jeden můj slovenský kolega mi před pár hodinami poslal šikovný článek, publikovaný ve slovenském online médiu aktuality.sk

V článku je popisována studie, která odhalila nefunkčnost psychiatrické diagnostiky a poukázala na nesmyslnost „přidělování“ diagnóz dle biologických projevů a testů. Jeden z autorů studie, Peter Kinderman, výzkumný pracovník oboru klinické psychologie na University of Liverpool, k tomu přímo říká: „Tato odborná studie poskytuje ještě víc důkazů o tom, že biomedicínský diagnostický přístup v psychiatrii není v této podobě vhodný a uplatnitelný v praxi.“

Článek je krátký a není odborný, takže je čtivý. Přečíst si jej můžeš zde.