Etnické statistiky

ETNICKÁ STATISTIKA, sekce demografických statistik, včetně sběru a zpracování údajů o etnickém (národním) složení obyvatelstva. Hlavním zdrojovým materiálem pro etnické statistiky jsou údaje ze sčítání lidu, jejichž programy zahrnují otázku etnicity nebo národnosti, založené na identitě respondentů, otázce etnického původu (jedním nebo oběma rodiči) a otázce rodného jazyka. Zvláštní roli pro etnické statistiky mohou hrát materiály speciálních průzkumů, současná registrace obyvatelstva atd. Někdy v etnických statistikách v širokém smyslu slova zahrnují jazykové, náboženské a rasové statistiky. Vědecký soubor etnických statistik se vyvíjel hlavně v SSSR a některých jiných zemích.

V. Kozlov.

Demografický encyklopedický slovník. – M.: Sovětská encyklopedie. Hlavní redaktor D.I. Valenteus 1985.