František Rajmon (1893–1943)

Působil v hodnosti štábního strážmistra na četnické stanici v Náchodě.
Během okupace se zapojil do protinacistického odboje.

Za tuto svou odbojovou činnost byl nacisty popraven na střelnici v Kobylisích.

František Rajmon (1893–1943)
František Rajmon (1893–1943)

Strážmistr Rajmon působil do svého zatčení, t.j. do 2. dubna 1943, na četnické stanici ve Vysokově v Náchodě