ISIN

Zkratka pro International Security Identification Number.

ISIN slouží k jednoznačné mezinárodní identifikaci cenných papírů. ISIN se skládá z dvojmístného kódu země (například DE pro Německo), po němž následuje desetimístný alfanumerický poznávací znak.