Josef Voctář (1823–1908)

Původním povoláním tesař, potom majitel domu a významný libeňský politik na přelomu 19. a 20. století, šlo o posledního starostu samostatného města Libeň.
Od roku 1867 zasedal nepřetržitě v obecních radách obce Libeň., byl i jejím starostou (1874–1893, 1900-1901).  Zasloužil se o povýšení Libně na město (1898) a také o její připojení k Praze (1901).

Josef Voctář (1823–1908)
Josef Voctář (1823–1908)