Kombinovanou přepravu chemických výrobků brzdí nedostatek linek

Ve dnech 7. a 8. března 2018 se v Hotelu TATRA v Bratislavě konalo Nadnárodní schůzka pracovní skupiny projektu ChemMultimodal – Transnational Work Group meeting. Hlavním cílem setkání bylo projednání spolupráce a dalšího postupu přípravy pilotních projektů, jejichž cílem je přesun silniční přepravy výrobků a surovin v chemickém průmyslu na železniční přepravu, s očekáváním pozitivních ekologických a bezpečnostních dopadů. Informovala o tom Silvia Surová, generální sekretářka Svazu chemického a farmaceutického průmyslu SR (ZCHFP SR).
Projekt ChemMultimodal – „Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics“ je realizován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu Interreg Central Europe. Do projektu ChemMultimodal je zapojeno 7 regionů a 14 partnerů z různých zemí Střední Evropy. Slovenská republiku v projektu zastupuje ZCHFP SR.
Jaroslav Čermák, koordinátor projektu za ZCHFP SR k tomu uvedl: ,, Jednotliví partneři na schůzce prezentovali dosud dosažené výsledky projektu, jednalo se o možnostech a řešeních přesunu přeprav a poukazovalo se na překážky, se kterými se projektoví partneři při realizaci pilotních projektů setkávají. V pilotních projektech řešíme přepravy, které mají potenciál přesunu ze silniční dopravy na kombinovanou. Uvažovali jsme s přepravami na střední a větší vzdálenosti s využitím terminálů na Slovensku, v Česku a Rakousku. Problémem je nedostatek linek na přepravu jiných jednotek jako námořních kontejnerů. V některých velkých podnicích je velký potenciál, ale nevyhovující silniční síť i do nejbližších terminálů. Přínosem řešení je vyšší dovolena hmotnost souprav 44 tun, kterou ale někdy silniční síť nedovoluje. Zpožďuje se také uvedení nového terminálu v Žilině, který by mohl překládat návěsy na severním Slovensku. “
Dodal, že pilotní projekt České republiky je zaměřen na přepravy chemických výrobků do Španělska, čeští partneři se zaměřili na spojení se severem Itálie, maďarští s Belgií, polští také se Španělskem, italský pilotní projekt je zaměřen na propojení s Ukrajinou, německý s Británií a rakouský s Tureckem.
V blízké budoucnosti bude mimo jiné třeba řešit legislativu pro kombinovanou dopravu, a to nejen na úrovni Slovenska, ale i celé EU, protože ta současná je již zastaralá. Důležitá bude i podpora nákupu vozidel a rozvoj dopravních terminálů.
„Partnery pilotního projektu na Slovenku se stanou chemické společnosti GreenChem SK s.r.o., Duslo, a.s., Fortischem a.s. a Mondi SCP, a.s. Logistickými partnery budou společnosti METRANS Danubia S.p.A., LKW Walter, canil a DB Schenker, „uzavřel J. Čermák.