Nadační fond PRAVDA O VODĚ

požaduje vyšetřit a potrestat ty, kdo protiprávně instalovali Veolii a spol k naší vodě. Aby Ústava garantovala lidem právo na vodu. Aby peníze, které platí za vodu, končily v řešení zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, kteří jako jediní vše kolem vody platí a tím zajistit, aby se vodárny vrátily do postavení oprávněných žadatelů o miliardové dotace EU na investice do infrastruktury.
10 PRINCIPŮ K SPRÁVĚ VODY V ZÁJMU OBČANŮ, K UKONČENÍ PROTIPRÁVNÍHO PŮSOBENÍ NÁJEZDNÍKŮ U NAŠÍ VODY A K UKONČENÍ DOLOVÁNÍ ZISKŮ Z VODY KONCERNY
1. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu

2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu

3. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy

4. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů

5. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností

6. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby

7. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy

8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)

9. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace

10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren