Norska centrální banka navrhuje odprodat vládní penzijní fond Global (GPFG)

Norska centrální banka navrhuje odprodat vládní penzijní fond Global (GPFG), který je největším světovým investičním fondem, v důsledku nízké návratnosti investic.

Norska centrální banka navrhuje odprodat vládní penzijní fond Global (GPFG)
Norska centrální banka navrhuje odprodat vládní penzijní fond Global (GPFG)

Takový krok by mohl umožnit snížení rizika kolísání fondu vlivem změn ceny ropy. návrh přišel poté, co vláda vyhodnotila, že vrtání v Severním moři a produkce v pobřežních vodách jsou stále dražší a protože ceny ropy čelí přetrvávajícímu tlaku snižování kvůli následkem revoluce břidlice v Severní Americe, a tedy skandinávské společnosti z veřejného a soukromého sektoru se chtějí zbavit těžby ropy. Zásoby ropy a zemního plynu v Norsku představují zhruba 6% národního majetku, tedy 37 mld. dolarů. Postupné odprodávání tohoto množství energetických zásob nebude pravděpodobně způsobovat výrazné kolísání v celém evropském energetickém průmyslu.

pokles evropského indexu ropných a plynových akcií
pokles evropského indexu ropných a plynových akcií

Návrh však vedl k poklesu evropského indexu ropných a plynových akcií o 0,27%. Jestliže norský parlament přijme návrh, akcie budou pravděpodobně pořízeny evropskými ropnými giganty, jako Total, Royal Dutch Shell nebo BP.
To by zase umožnilo větší konsolidaci kapitálu a investic v rukou energetických společností, což by přispělo k jejich udržitelnosti.
V norských majetkových fondech mají momentálně podíly společnosti jako Royal Dutch Shell 2,3%, 1,7% v BP 0,9%, Chevron 0,8%.
Plán odprodeje navržený centrální bankou by pravděpodobně způsobil zpětné získávání akcií těmito společnostmi, což by mělo za následek minimální vliv přechodu na energetický trh. zároveň Royal Dutch Shell má třetí nejvyšší podíly ve fondu s více než 5,3 mld. dolarů a převyšuje podíly fondu ve společnostech Apple a Nestle. Znamená to, že rozhodnutí o odprodeji z ropy by vedlo k opětovnému posouzení portfolií ostatních investičních fondů. (Mr)