Občanský průkaz s elektronickým čipem na Slovensku

Občanský průkaz s čipem,
Občanský průkaz s elektronickým čipem
Občanský průkaz s elektronickým čipem – je nový typ občanského průkazu s elektronickým čipem, který se vydává od prosince 2013. Slouží, tak jako dosud, na prokazování totožnosti občana SR při osobním styku s úřady a institucemi. Navíc obsahuje elektronický čip a tím umožňuje prokazování totožnosti občana v elektronickém prostředí při využívání elektronických služeb veřejné správy (e-Government služeb).
V rámci procesu elektronizace veřejné správy občanům postupně zpřístupní e-Government služby prostřednictvím sítě internet. Elektronické služby, ke kterým může občan získat přístup, jsou například: nahlašování změn, podávání žádostí, stížností, žalob, aukce, veřejné zakázky, služby katastru, služby daňového úřadu, elektronické zdravotnictví, eVoting (elektronické volby a referenda) a podobně.

Základním a nezbytným požadavkem při přístupu k elektronickým službám je jednoznačná identifikace osoby a následně její autentifikace. Občanský průkaz s elektronickým čipem je důvěryhodným a bezpečným nosičem identifikačních údajů občana, tedy jeho elektronické identity.

Věděli jste?
Zákon č. 305/2013 Sb. o e-Governmentu definuje pojem elektronická identita osoby pro účely elektronické komunikace a přístupu k informačním systémům Verena zprávy, jako soubor znaků, které jsou zaznamenány v elektronické podobě a které jednoznačně odlišují jednu osobu od jiné osoby,
elektronická identita osoby se prokazuje identifikací osoby a ověřuje se jí autentifikací. Identifikace osoby se dále prokazuje jménem a příjmením osoby v kombinaci s jejím rodným číslem (Identifikátorem osoby). Autentifikace je proces ověření identity osoby orgánům veřejné moci, na autentizaci osoby lze použít pouze občanský průkaz s elektronickým čipem (eID) a bezpečnostní osobní kód (BOK).

Občanský průkaz je na zadní straně vybaven elektronickým kontaktním čipem, v němž jsou uloženy údaje uvedené na občanském průkazu (jméno, příjmení, bydliště, datum narození atd.).
V případě, že se občan rozhodne využívat jej pro přístup k elektronickým službám, zadá si při podání žádosti o jeho vydání resp. při přebírání občanského průkazu s čipem nebo kdykoliv během jeho platnosti svůj bezpečnostní osobní kód – BOK. Bezpečnostní osobní kód je kombinací šesti libovolných číslic.

Občanovi vystavením občanského průkazu s čipem a zadáním bezpečnostního osobního kódu nevzniká povinnost využívat dostupné elektronické služby, pouze mu dává možnost komunikovat elektronicky. Pokud bezpečnostní osobní kód nebude občan využívat může si ho kdykoliv zablokovat.

V případě, že plánuje využívat občanský průkaz s čipem na přístup k elektronickým službám potřebuje kromě samotné karty i softwarové vybavení do počítače a kontaktní čtečku čipových karet. Software je možné zdarma stáhnout z portálu Ministerstva vnitra ČR nebo ze stránky ústředního portálu veřejné správy. Ovladače k ​​čtečce karet občan získá přímo od samotného výrobce čtečky.

Při vydávání občanského průkazu s čipem si občan může bezplatně požádat o nahrání tří certifikátů, které se uloží na elektronický čip občanského průkazu. Jde o kvalifikovaný certifikát (ACA), jehož prostřednictvím je možné vytvořit kvalifikovaný elektronický podpis (KEP, původně používaný jako zaručený elektronický podpis ZEP), certifikát (PCA), který slouží k podepisování elektronickým podpisem a šifrovací certifikát (SCA). K certifikátem na podepisování je třeba si zvolit KEP PIN (šestimístný kód) a KEP PUK (osmimístný kód).

Pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu při elektronických podáních realizovaných prostřednictvím portálu www.slovensko.sk, je kromě příslušného kvalifikovaného certifikátu na občanském průkazu třeba mít instalovanou i aplikaci D.Signer / XAdES, kterou si můžete stáhnout v sekci Ke stažení.