Počet dolarových milionářů ve světě v roce 2017 nadále rostl

Počet dolarových milionářů ve světě v roce 2017 nadále rostl.

Počet dolarových milionářů ve světě v roce 2017 nadále rostl
Počet dolarových milionářů ve světě v roce 2017 nadále rostl

Celkové světové bohatství dosáhlo rekordní úroveň 280 bil. dolarů, když meziročně stouplo o 6,4%. Tento růst byl podpořen zejména růstem akciových trhů, jakož i nefinančních aktiv po celém světě. Počet dolarových milionářů tak stoupl o 2,3 mil. lidí na celkový počet přibližně 36 mil. Na světě nachází 148 000 lidí s majetkem nad 50 mil. dolarů, z nichž necelých 50 000 eviduje čisté bohatství ve výši alespoň 100 mil. dolarů. aktivy nad 500 mil. dolarů disponuje 5 700 lidí. Podle propočtů k bohatší polovině dospělé světové populace patří lidé, jejichž majetek očištěný o dluhy dosáhl alespoň 3 582 dolarů. 10% nejbohatších lidí na světě vlastní téměř 88 % Celkového světového bohatství.
Jedno procento nejbohatších zase vlastní více než polovinu celkového světového majetku. Nejbohatším regionem přitom zůstává Severní Amerika, jejíž bohatství se za 12 měsíců do léta letošního roku zvýšilo o téměř desetinu a převýšilo 100 bil. dolarů. Pro srovnání, v Evropě se eviduje celkové bohatství na úrovni necelých 80 bil. dolarů.