PODVODNÝ VOLEBNÍ SYSTÉM

PODVODNÝ VOLEBNÍ SYSTÉM
PODVODNÝ VOLEBNÍ SYSTÉM

PODVODNÝ VOLEBNÍ SYSTÉM
Problém není v lidech, ale je v systému, který nám tu nastolily vládnoucí garnitury, které vědí, jak nepřijít o moc a snadno ovlivnit obsazení pozic v řízení našeho státu.
Od samého začátku jsme si vědomi tohoto podvodu na voliče. Před letošními volbami se jejich záměr naplno projevil, když jsme téměř z každých úst parlamentních straníků neustále slýchali, že naše hlasy propadnou a ti malí nemají šanci.
Mnozí podlehli tomuto nátlaku a tím spadli do pasti začarovaného kruhu volby menšího zla. Tohle menší zlo přitom volíme už nejméně 25let stále dokola a pokaždé se z toho menšího zla stalo zlo větší, což snad nikoho nemůže překvapit. Zaseté semeno zla může zkrátka jen vyrůst, nikoli jakousi metamorfózou přejít v dobro.
Ptáme se, proč není spravedlivě započítán každý hlas? Proč má nyní jeden milion voličů, kteří volili jiné než parlamentní strany, přijít o právo mít své zástupce v Parlamentu?
Spravedlivé by bylo, kdyby měly Přísaha 9, ČSSD 9, KSČM 7, TSS 5, VB 2 a Zelení 2 poslance. Nemyslíme si, že by se Parlament stal Babylonem jazyků, kdy by vznikaly patové situace, protože i volič by volal po řešeních a byl by rozhodně spokojenější, než je nyní. Stačí se podívat na Senát, kde je dokonce množství nestraníků, což by mohlo být možná východiskem. Nenominovat do Parlamentu strany, ale jednotlivé osobnosti.