Provize

Investoři platí bankám a obchodníkům za každou objednávku cenného papíru poplatek za předání objednávky, zpracování objednávky a realizaci objednávky, jakož i za vydržování služebních míst na prezenčních burzách.

Provize obnáší u akcií a opčních listů obecně 1 procento celkové kurzovní hodnoty a u půjček asi 0,5 procent nominální nebo kurzovní hodnoty podle toho, která hodnota je vyšší. Zákazníci a banka vyjednávají volně procentní sazbu, přičemž kreditní instituty účtují odlišné minimální provize.

Provize za transakce cenných papírů na úředním trhu a regulovaném trhu se explicitně vykazují na účtu cenného papíru. Ve volném obchodě se zohledňují u nákupu cenného papíru ve formě kurzovní přirážky nebo při prodeji cenného papíru ve formě kurzovní srážky.