Průměrná měsíční mzda za loňský rok v Banskobystrickém kraji byla 914 eur

Statistický úřad SR zveřejnil údaje o průměrných měsíčních mzdách v roce 2017 po krajích. V Banskobystrickém kraji dosáhla průměrná nominální měsíční mzda zaměstnance 914 eur, na Slovensku to bylo 954 eur.

Nejvyšší resp. nejnižší mzda v odvětvích a okresech
Za úrovní průměrné měsíční nominální mzdy na Slovensku v podnicích s počtem zaměstnanců 20 a více zaostává Banskobystrický kraj oproti ostatním o 19,8%. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla průměrná mzda v Banskobystrickém kraji kraji o 4,7%.

Z hlediska jednotlivých odvětví ekonomické činnosti v Banskobystrickém kraji nejvyšší úroveň průměrné nominální měsíční mzdy byla v oblasti informací a komunikace. Naopak nejnižší úroveň mzdy byla v administrativě a podpůrných službách. Celkově v jedenácti odvětvích byla mzda nižší než průměr v kraji.

Meziročně průměrná nominální mzda nejvýrazněji vzrostla v oblasti ICT, stavebnictví, ostatních činnostech a ubytovacích a stravovacích službách. Na druhé straně nejvíce klesla v odborných, vědeckých a technických činnostech, ale i ve finančních a pojišťovacích činnostech.

územního hlediska se nejvyšší úroveň průměrné nominální měsíční mzdy dosáhla v okresech Žiar nad Hronom (1 028 €), Banská Bystrica (986 €), Brezno (952 €), Žarnovica (943 €), Zvolen (929 €) a Banská Štiavnica (913 €). Nejnižší průměrná mzda byla v okresech Veľký Krtíš (676 €) a Rimavská Sobota (713 €). V rámci Banskobystrického kraje se nacházelo pod úrovní průměrné měsíční mzdy kraje osm okresů.

Sektorové zaměstnanost v Banskobystrickém kraji
V podnicích s počtem zaměstnanců 20 a více zaměstnaných bylo v průměru 135.724 zaměstnanců. Údaje byly získány podnikovou metodou, to znamená, že údaje zpravodajské jednotky jsou zahrnuty v okrese sídla podniku.

V porovnání s loňskou skutečností stoupl průměrný evidenční počet zaměstnanců v kraji o 1,33%. Z hlediska jednotlivých odvětví ekonomické činnosti převládala zaměstnanost v průmyslu (28,54% zaměstnanců kraje). V průmyslových podnicích kraje pracovalo ve sledovaném období v průměru 38 733 zaměstnanců.

Z uvedeného počtu nejvíce zaměstnaných bylo ve výrobě a zpracování kovů, ve výrobě kovových konstrukcí, ve výrobě motorových vozidel, strojů a zařízení, dále ve výrobě potravin, nábytku, ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, elektrických zařízení a ve zpracování dřeva.

Zaměstnanost v průmyslu v porovnání se stejným obdobím minulého roku stoupla v Banskobystrickém kraji o 1,5%. Na zaměstnanosti kraje se výrazněji podílelo i odvětví veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení (15,1%), oblast vzdělávání (13,41%), doprava a skladování (13,01%), zdravotnictví a sociální péče (9,04 %), obchod (7,64%) a odvětví zemědělství (3,82%).