RESTITUCE

RESTITUCE – v moderním mezinárodním právu znamená návrat poraženého stavu majetku, který jím nezákonně zabavil během války od vítězného státu, a zejména jeho občanů – z území, která byla obsazena poraženým státem. Podrobná pravidla restituce byla poprvé uvedena ve Versailleské mírové smlouvě z roku 1919 (…). Podrobná usnesení o restitucích jsou obsažena v mírových smlouvách z roku 1947 (…) s Itálií, Rumunskem, Bulharskem, Maďarskem a Finskem.

Stát oprávněný k restituci může uzavřít zvláštní dohody s poraženým státem o restituci. Například, ve sovětsko-finském komuniké, publikoval na 25 IV 1946, to je naznačil, že sovětská vláda zvažovala to možné osvobodit Finsko od dalších dodávek do Sovětského svazu pro navrácení majetku vyváženého od SSSR.

Diplomatický slovník. Ch. ed. A. Ya. Vyshinsky a S. A. Lozovsky. M., 1948.