Spotřeba antidepresiv v ČR roste. Je za tím nezbytnost nebo dobrý marketing?

Šestinásobný nárůst spotřeby antidepresiv v České republice za poslední čtvrtstoletí stojí za zamyšlení. Je za ním nutnost jejich konzumace, jejich obliba nebo dobře provedený marketing?

Antidepresivum je psychiatrický lék užívaný ke zmírnění symptomů neboli příznaků klinické deprese. Nejčastěji předepisovanými typy antidepresiv jsou tzv. SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), MAOI (inhibitory monoaminooxidázy) a tricyklická antidepresiva. Tyto druhy léků ovlivňují funkci neurotransmiterů v centrální nervové soustavě. Existují také živiny, kterým se připisují antidepresivní účinky, např. fenylalanin, tyrozin, cholin a další, a jako léky na depresi se užívají i některé byliny, zejména třezalka tečkovaná.