Stavby silnic a dálnic na Slovensku – Budimír – Bidovce

Budimír – Bidovce
Stavba dálničního obchvatu Košic přispěje k lepšímu a bezpečnějšímu dopravnímu spojení s východem Slovenska a jižní trasy na Maďarsko. Dálnice D1 zkrátí motoristům čas o 14 minut a přispěje ke snížení dopravního zatížení na dopravních tepnách v Košicích.

POPIS STAVBY
Začátek stavby tvoří mimoúrovňová křižovatka Budimír, s pokračováním přes údolí řeky Torysa. Tuto protíná 560 metrů dlouhý most. Dále směřuje trasa k mimoúrovňové křižovatce Košické Olšany v km 6,5 – křižovatce dálnice D1 a rychlostní silnice R2. Zde se stavba rozděluje na pokračování samotné D1 a na krátký úsek rychlostní silnice R2 / R4 po mimoúrovňovou křižovatku Hrašovík v délce 1,1 kilometru. Samotná dálnice D1 pokračuje přes mírnou pahorkatinu, kde se ve stoupání rozšiřuje o třetí přídavný pruh pro pomalá vozidla. Konec úseku tvoří mimoúrovňová křižovatka Bidov