Svědomí

Svědomí je schopnost rozvinutého člověka provádět morální sebeovládání, vnitřní přesvědčení v chápání toho, co je dobré a zlé, spravedlivé a nespravedlivé, humánní a anti-lidské. Svědomí je morální zodpovědností jednotlivce za jeho víru a za jeho chování. Z filozofického hlediska je svědomí vrozenou morální kvalitou lidské rasy, aktualizuje se v osobnosti a přispívá k sebezachování systému: společnost je osobnost. Z teologického hlediska je svědomí „lidskou jiskrou“ Boží lidské vůle. Ten, kdo odmítl její zážitky „výčitky“, „trápení“ svědomí, který přijal její přebývá „v dobrém“, pro jeho svědomí je klidný.