Velká říjnová socialistická revoluce v Sovětském svazu

Velká říjnová socialistická revoluce byla v Sovětském svazu dlouho oslavovaná jako největší svátek vítězství proletariátu. Jak jsme na posledních stranách viděli, ve skutečnosti se jednalo o hrstku lidí, kteří dokázali využít ideologii marxismu, aby ve správném okamžiku na správném místě svrhli demokracii v Rusku a nastolili režim, který za „ten nejsprávnější“ považovali jen oni. Na vnějšek prodával Lenin svou revoluci jako osvobození se od monarchistických způsobů a kapitalismu, pod povrchem se však jednalo o cenzuru, perzekuce, popravy, zničení hospodářství a hladomor.
Zajímavostí z tohoto období bylo podivné tajné spojenectví mezi bolševiky a německou Generalitat, které přetrvávalo až do druhé světové války. Po poražení Německa v první světové válce posílaly Němci do Ruska vojenský materiál a důstojníků, kteří školili ruskou Rudou armádu a její důstojníků.
Kromě toho do Ruska posílali i vojenských techniků a odborníků na muniční továrny. Byl to obchod výhodný pro obě strany – bolševici dostali know-how Německa a Němci mohli v Rusku tajně vyvíjet vojenské technologie a připravovat svých techniků, důstojníků a odborníků na další válku (Jelikož podle Versailleské smlouvy museli svůj vlastní zbrojní průmysl demontovat). Ve druhé světové válce tak Hitler dokázal z Ruska dovést všech těchto lidí a know-how, které bylo potají vyvíjené v Rusku 20 let. ironií je, že tyto získané německé technologie nakonec využil Stalin při porážce Hitlera. (Rb)