Jonathan Collingwood Director of Corporate Services – Trans Adriatic Pipeline

Jonathan Collingwood
Jonathan Collingwood

Jonathan Collingwood nastoupil do společnosti Trans Adriatic Pipeline na pozici ředitele lidských zdrojů v lednu 2016. Jonathan dříve pracoval ve společnosti BG Group, kde zastával pozici ředitele lidských zdrojů pro Evropu, Střední Asii a Afriku na Středním východě a v asijských regionech, jakož i odpovědnost lidských zdrojů za globální finance. Předtím Jonathan zastával řadu vedoucích strategických a provozních pozic v oblasti lidských zdrojů v různých odvětvích a průmyslových odvětvích, včetně finančních služeb, pohostinství, maloobchodu, médií a energetiky. Jonathan má více než 25 let zkušeností v oboru lidských zdrojů. Je držitelem titulu Business Studies Honors a je členem Chartered Institute of Personnel and Development.