Na Zemi žije 50 miliard volně žijících ptáků – ale dominují čtyři druhy

Špačci evropští (Sturnus vulgaris) jsou jedním z nejběžnějších ptáků na světě

Podle nového globálního odhadu je na Zemi domovem asi 50 miliard divokých ptáků, ale většina druhů je velmi vzácná a v miliardách jich je jen hrstka.

Pouze čtyři nedomestikované druhy jsou v klubu jedinců s více než miliardou jedinců, přičemž nejhojnější jsou vrabci domácí (Passer domesticus), následují špačci evropští (Sturnus vulgaris), rackové (Larus delawarensis) a vlaštovky obecné (Hirundo) rustica). Naproti tomu 1180 druhů má každý méně než 5 000 ptáků.