nebudu jíst ryby z Baltského moře

Včera jsem viděl video o průmyslovém chovu ryb. Nebylo to nic povzbudivého. Rozhodl jsem se že nebudu jíst ryby z Baltského moře, protože je to téměř uzavřené moře, které je stojatou vodu a do kterého ústí řeky z mnoha průmyslových zemí a koncentrují se v něm toxické látky, které nemají možnost se naředit jak tomu je možné například v případě obrovských a hlubokých oceánů. Další rozhodnutí, které jsem udělal je, že nebudu jíst ryby pangasius z Vietnamu, které pochází z farem. Co vše dávají rybám pangasius z Vietnamu je na videu v čase 17:28.

Životní prostředí je díky neetice některých lidí lačných po bezohledném a rychlém zisku za čím dál tím více kontaminované. V některých místech je kontaminace životního prostředí toxiny až žalostná. Je důležité si vybírat odkud potraviny, které jíme pochází.

Zvířata ve velkochovech jsou více náchylná k nemocem. V prostředí velkochovů se rychle a snadno šíří paraziti a nemoci ať už jde o chov ryb, vepřů, kuřat, skotu a podobně.

18:37
V Norsku je rybí farmářství průmysl, který generuje 4 miliardy Euro. 70 % lososa ve Francii pochází z Norských farem. Novináři na těchto farmách nejsou vítáni.
19:08 Kurt Oddekalv z Norska je Norský ochránce životního prostředí https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Oddekalv

20:15 Pesticidy, které jsou zde používány jsou stejné jako byly v první světové válce používány k zabíjení lidí, jsou na rybích farmách ve videu aplikovány lidmi v ochranných oblecích a respirátorech. Pod rybími farmami jsou na dně fjordů sedimenty s rybími exkrementy plné toxinů, které mají na výšku 15 metrů.

Hlavním problémem na těchto farmách je Sea louse (sea lice) https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_louse

23:41 V rybách z farem se koncentrují toxiny

31:25 V malých rybách je koncentrace toxinů menší. Toxiny z malých ryb z moří se potravním řetězcem se dostávají do větších ryb ve kterých se zvětšuje koncentrace toxinů. Kilo tuňáka nebo lososa je mnohem více toxické než kilo malých ryb.

31:38 Továrny na sušené bílkovinové granule z ryb. Továrna vyrábí granule a rybí tuk. Některé ryby z Baltského moře díky toxinům nejsou vůbec vhodné k lidské konzumaci. Proto se z nich dělá krmivo pro ryby.
Toxiny se více hromadí v rybách z farem, protože jsou krmeny granulemi, ve kterých jsou toxiny.

Do krmiva se přidává Ethoxyquin  https://en.wikipedia.org/wiki/Ethoxyquin
V roce 2017 EU pozastavila povolení k použití jako doplňkové látky, s různými daty mezi lety 2017 a 2019 pro konečné povolení prodeje zboží, aby bylo možné zavádět alternativy.

Přezkum provedený Evropským úřadem pro bezpečnost potravin z roku 2015 ukázal, že chybí údaje pro posouzení bezpečnosti ethoxychinu jako doplňkové látky pro cílová zvířata nebo jeho bezpečnosti pro spotřebitele a životní prostředí. Agentura zjistila, že jeden z jeho metabolitů, ethoxychinchinon-imin, je pravděpodobně genotoxický a p-fenetidin, nečistota, která by mohla být přítomna ve výrobním procesu, je pravděpodobně mutagenní. V reakci na to výrobci krmiv podnikli kroky k významnému snížení množství p-fenetidinu v jejich produktech.

34:25 Před dvěma lety ve Švýcarské laboratoři (Service de la consommation et des affaires vétérinaires) v Ženevě  https://www.ge.ch/organisation/service-consommation-affaires-veterinaires

ke svému překvapení našli ethoxychin v rybím mase v koncentraci 10 x až 20 x větší množství větším je povolených 50 mg na kilogram v potravinách.
V rybách z volných moří se takové koncentrace nenalézají, protože se takové ryby nekrmí granulovým krmivem pro ryby, naproti tomu všechny ryby z farem jsou kontaminovány ethoxychinem.

35:55 Úroveň koncentrace ethoxychinu je přísně kontrolována u ovoce a zeleniny, ale v krmivu pro ryby by jej nikdo nehledal, a proto není velikost koncentrace ethoxychinu v krmivu pro ryby sledována.