S radiací související genomický profil papilárního karcinomu štítné žlázy po černobylské havárii

Potenciální nepříznivé účinky vystavení radioaktivitě při jaderných haváriích mohou zahrnovat akutní následky, jako je radiační nemoc, nebo dlouhodobá následky, jako je zvýšené riziko rakoviny. Bylo provedeno několik studií zkoumajících transgenerační rizika radiační expozice, ale výsledky byly neprůkazné. Morton a kol. analyzoval papilární nádory štítné žlázy, normální tkáň štítné žlázy a krev od stovek přeživších černobylské jaderné nehody a porovnal je s těmi neexponovaných pacientů. Zjištění nabízejí pohled na proces karcinogeneze vyvolané zářením a charakteristické vzorce poškození DNA spojené s radiační expozicí prostředí. V samostatné studii Yeager et al. analyzovali genomy 130 dětí a rodičů z rodin, ve kterých jeden nebo oba rodiče zažili ozáření gonadální radiace související s černobylskou havárií a děti byly počaty v letech 1987 až 2002. Autoři s jistotou nezjistili nárůst nových zárodečných mutací v tato populace.