Vysoká dávka radioaktivního jódu-131 spojená s agresivním karcinomem štítné žlázy

Vysoká dávka radioaktivního jódu-131 spojená s agresivním karcinomem štítné žlázy
Vysoká dávka radioaktivního jódu-131 spojená s agresivním karcinomem štítné žlázy

U dětí a dospívajících vystavených vysokým dávkám radioaktivního jodu-131 po havárii jaderné elektrárny v Černobylu došlo podle výsledků studie k vyšší míře agresivnějších rakovin štítné žlázy.

„Naše skupina již dříve prokázala, že expozice radioaktivnímu jódu významně zvyšuje riziko rakoviny štítné žlázy způsobem závislým na dávce,“ uvedla výzkumná pracovnice MD, doktorka Lydia Zablotska, docentka na katedře epidemiologie a biostatistiky na Kalifornské univerzitě v San. Francisco, uvedl v tiskové zprávě. „Nová studie ukazuje, že radiační expozice jsou také spojena s odlišnými klinickými rysy, které jsou agresivnější.“

Zablotska a kolegové vyhodnotili údaje od 11 664 dětí a dospívajících, kteří žili v kontaminovaných oblastech Běloruska a byli v době havárie v Černobylu v roce 1986 ve věku 18 let nebo mladší. Všichni účastníci podstoupili v letech 1997 až 2008 tři kola screeningu štítné žlázy.

Vědci porovnali výsledky screeningu s údaji z domácích dotazníků a odhadovanými opatřeními na aktivitu štítné žlázy radioaktivního jódu 131 přijatými do 2 měsíců od nehody.

Screening identifikoval 158 jedinců s rakovinou štítné žlázy, z nichž většina (93,7%) měla nádory T1a a T1b. Většina (60,6%) měla regionální pozitivní onemocnění lymfatických uzlin, ale méně než 1% mělo vzdálené metastázy.

Dalších 52 účastníků studie před prvním screeningem prezentovalo potvrzenou rakovinu štítné žlázy.

Účastníci studie, u kterých byla před screeningem zjištěna rakovina štítné žlázy, byli v době nehody (P˂.01) a v době, kdy podstoupili operaci (P˂.0001), významně mladší a také měli větší pravděpodobnost, že žili v venkovská oblast (P = 0,02). Sedmdesát jedna procent pacientů, jejichž rakovina štítné žlázy byla detekována před screeningem, měla nádory ≥T3, což představovalo významně vyšší míru pokročilých nádorů ve srovnání s těmi, kteří měli screeningově detekovanou rakovinu štítné žlázy (P˂ 0001).

Pacienti s karcinomem štítné žlázy detekovaným skríninkem byli vystaveni střední dávce záření 529 mGy (rozmezí 1 – 17 472).

Expozice vyšším dávkám záření byla významně spojena s frekvencí lymfatické invaze (P = 0,03) a intratyroidální infiltrace (P = 0,02). U pacientů vystavených vyšším dávkám byla také významně vyšší pravděpodobnost, že budou mít solidní nebo difuzní sklerotizující variantu papilárního karcinomu štítné žlázy ve srovnání s jakoukoli jinou variantou onemocnění (P˂.01).

Vědci však nezjistili žádnou významnou souvislost mezi radiační dávkou a přítomností nádorové tobolky a vaskulární invazí, invazí tobolek do štítné žlázy a extrathyroidálním rozšířením.

Pacienti vystavení ≥950 mGy – nejvyšší kategorie dávky záření v analýze – měli významně zvýšené riziko vzniku více než jednoho zřetelného karcinomu v patologii ve srovnání s pacienty vystavenými dávkám ~ 200 mGy (RR = 4,86; 95% CI, 1,3- 18.1).

„Osoby vystavené jako děti nebo dospívající spadům jsou vystaveny nejvyššímu riziku a pravděpodobně by měly být pravidelně vyšetřovány na rakovinu štítné žlázy, protože tyto druhy rakoviny jsou agresivní a mohou se šířit opravdu rychle,“ uvedla ve zprávě Zablotska. „Lékaři by si měli být vědomi agresivity nádorů spojených s ozařováním a pečlivě sledovat ty, u nichž existuje vysoké riziko.“

Další molekulární profilování těchto pacientů může pomoci určit, zda existují genetické ovladače rakoviny štítné žlázy vyvolané zářením, napsali Linwah Yip, MD a Sally E. Carty, MD, oba z Pittsburghského lékařského centra, v doprovodném úvodníku.

„Ačkoli účinky závislé na dávce pravděpodobně přispívají k pozorované variabilní histologii … alternativně může existovat dosud definovaná genetická predispozice, která mění zvýšené riziko rakoviny štítné žlázy,“ napsali Yip a Carty. „Toto klinické úsilí poskytuje vzácný zdroj pro komplexní genetické profilování k vyšetřování možných predispozic ke genetickým přestavbám.“