Desatero SPD proti energetické krizi

Desatero SPD proti energetické krizi a zdražování
Desatero SPD proti energetické krizi a zdražování

Dnešní aktuality 19.12.2022 – 1) Evropská unie za podpory české Fialovy vlády rozšiřuje systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění a dopravy. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se pod vedením předsednictví české Fialovy vlády koncem minulého týdne dohodli na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami, což je ústřední bod tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), jejímž konečným cílem je mj. dosažení uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Systém obchodování (a spekulací) s emisními povolenkami se tedy bude nyní vztahovat i na vytápění a na silniční a námořní dopravu.

EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. Musíme obnovit náš samostatný a soběstačný stát! Česká republika na 1. místě!
EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. Musíme obnovit náš samostatný a soběstačný stát! Česká republika na 1. místě!
Evropská unie zároveň zrychlí tempo, jakým budou muset průmyslové firmy z různých odvětví snižovat emise oxidu uhličitého. Ceny emisních povolenek v očekávání těchto přísnějších pravidel už letos vystoupily na rekordních 99 euro za tunu. V pátek se cena termínových kontraktů na tyto povolenky pohybovala těsně nad 83 eury za tunu, což je více než pětinásobek ve srovnání s jejich cenou před pěti lety. Toto rozhodnutí je z dlouhodobého hlediska naprosto likvidační pro velkou část českého průmyslu, povede k dalšímu výraznému růstu cen elektřiny a plynu, pohonných hmot, dopravy a návazně i všeho dalšího zboží a služeb a k postupujícímu chudnutí našich domácností. Fialova vláda nejen, že toto opatření nevetovala, ale dokonce jej aktivně prosazovala, a ještě se tím chlubí. Není tedy sebemenších pochyb o tom, že ekonomické a sociální zájmy České republiky nejsou její prioritou, a proto by měla odstoupit!
Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy nadále pokračuje. Neskutečná drahota dostává čím dál více občanů do existenčních problémů. Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy (ODS) nadále pokračuje, meziroční inflace v listopadu vzrostla v porovnání se stejným měsícem loňského roku meziročně o 16,2 procent. Je to o 1,1 procenta více než v říjnu. Kvůli změněné metodice měření inflace je ovšem reálné tempo růstu zdražování ještě vyšší. Zejména s ohledem na to, že mnohem vyšší růst zaznamenávají ceny zboží a služeb, které jsou klíčové z hlediska výdajů občanů, které drahota dostává čím dále více do existenčních problémů. Například ceny zemního plynu vzrostly jen za poslední měsíc o 14,1 procenta, ceny tepla a teplé vody o 5,5 procenta, ceny tuhých paliv o 4,4 procenta a ceny elektřiny o 3,9 procenta. Podíváme-li se na meziroční růst cen základních životních nákladů, tak u zemního plynu jde o 139 procent, u tuhých paliv o 68,8 procent, u tepla a teplé vody o 30,2 procent. Toto jsou skutečné výsledky Fialovy vlády! Neskutečná míra růstu zdražování, které nejvíce dopadá na občany a pravdivá a velmi tristní vizitka její nečinnosti, neschopnosti a nekompetentnosti!
2) Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Příjmová chudoba vzrostla na dvojnásobek, průměrná reálná mzda propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, enormně rostou ceny potravin a energií. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy! Rok fungování vlády Petra Fialy (ODS), který uplynul 17. prosince, vybízí k průběžnému bilancování její činnosti. Za dobu působení Fialovy vlády vzrostla příjmová chudoba téměř na dvojnásobek, počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 procent koncem roku 2021 na současných 16 procent. V příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a téměř polovina rodičů samoživitelů. Průměrná reálná mzda českých občanů se ve třetím čtvrtletí letošního roku propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, a to meziročně o 8,9 procenta, což je vůbec nejhorší výsledek v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). O více než pětinu se v průměru za rok Fialovy vlády zvedly spotřebitelské ceny potravin, přičemž máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent), ostatní okolní státy mají méně a některé dokonce dočasně nulu (Polsko). A přitom ceny některých potravin stouply meziročně o 50, ale i až o 100 procent, za což mohou i nepřiměřené marže nadnárodních potravinových řetězců. Cena elektřiny se meziročně zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie, o 67 procent. A to přesto, že jsme ve výrobě levné elektřiny plně soběstační. Jde o jednoznačné zavinění ze strany vlády. Cenové stropy na energie přišly ze strany vlády pozdě, jsou nepřiměřeně vysoké a domácnostem ani firmám v ničem podstatném nepomohou. Ze všech těchto tvrdých dat vyplývá, že roční působení Fialovy vlády je velmi tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace České republiky, jejích občanů i podnikatelů. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy! Hnutí ANO však odmítá potřebné podpisy k vyvolání nedůvěry vládě připojit.
3) Poslanci vládní koalice ve Sněmovně znemožnili konání mimořádné schůze, která se měla zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do chudoby zcela lhostejný. Poslanci vládní koalice minulý týden ve Sněmovně neschválením jejího programu znemožnili konání mimořádné schůze svolané opozicí, která se měla podrobně zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Šlo zejména o pomoc zdravotně postiženým občanům, rodinám s nejmenšími dětmi a také o řešení katastrofální situace na úřadech práce, která zásadním způsobem ohrožuje jejich přetížené zaměstnankyně a zaměstnance, a hlavně životní úroveň desítek tisíc občanů s nižšími příjmy, kteří nyní čekají na sociální dávky, na které mají zákonný nárok, mnohdy i několik měsíců. Toto vše je vina a zodpovědnost vlády Petra Fialy (ODS) a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Tématem této schůze mělo být i skandální zdražení sociálních služeb ze strany vlády pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob. A to bez toho, aby jim vláda nejprve zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD, což ovšem vládní pětikoalice neustále blokuje! Na této schůzi se rovněž mělo hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do 4 let. I to je dlouhodobý návrh SPD, který vláda odmítá projednat a s vlastním řešením není schopna přijít! Je tedy evidentní, že Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do vážných problému a příjmové chudoby zcela lhostejný. Je to naprostá hanebnost.
4) Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky.
Hnutí SPD přeje všem občanům klidné vánoční svátky prožité ve zdraví a se svými nejbližšími v rodinném kruhu. Považujeme tyto tradiční křesťanské svátky za vhodnou příležitost projevit si vzájemně lásku, úctu a dobrou vůli a uvědomit si, které životní hodnoty jsou skutečně zásadní.

Petice občanů České republiky proti zdražování

Petice občanů České republiky proti zdražování
Petice občanů České republiky proti zdražování

Obchodní cíle: Hodnota obchodní dohody o hluboké integraci Afriky

Celá prodejní čtvrť se nachází ve španělské exklávě Ceuta vedle plotu na hranici EU s Afrikou
Celá prodejní čtvrť se nachází ve španělské exklávě Ceuta vedle plotu na hranici EU s Afrikou

Obchodní a investiční vztahy s Afrikou jsou pro strategické cíle Evropské unie stále důležitější. Vzhledem ke své geografické blízkosti a historickým vazbám by se Evropská unie a Afrika měly snažit vybudovat základy komplexní a vzájemně prospěšné hospodářské spolupráce – protože by to mělo ekonomické a politické výhody ve všem, od vytváření pracovních míst, migrace a bezpečnosti až po zelené a digitální přechody. Evropská unie by se měla do takové spolupráce zapojit: je nejdůležitějším obchodním partnerem Afriky, tvoří přibližně jednu třetinu afrického obchodu a je zásadním zdrojem přímých zahraničních investic (FDI) na kontinentu. Nicméně aktéři jako Čína a Rusko mají stále větší vliv na africké obchodní prostředí a mohli by oslabit pozici Evropské unie jako předního hospodářského a politického partnera Afriky.

V této souvislosti by politici EU měli vnímat nedávné vytvoření celoafrického trhu v rámci Africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA) jako příležitost ke konsolidaci a posílení obchodních a geopolitických vazeb s Afrikou. AfCFTA, stěžejní projekt  Africké unieAgenda 2063 je plánem prosperující Afriky, který podporuje regionální integraci a strukturální transformaci jako zdroj inkluzivního růstu, důstojných pracovních míst a udržitelného rozvoje. Vzhledem ke svému komplexnímu a ambicióznímu rozsahu by AfCFTA mohla být prvním rozsáhlým úsilím o hlubokou integraci v Africe. AfCFTA se snaží nejen liberalizovat vnitroafrické tarify a další tradiční překážky ovlivňující obchod se zbožím (mělká integrace), ale také řešit domácí regulační opatření s ohledem na služby, investice, hospodářskou soutěž, práva duševního vlastnictví a digitální obchod (hluboká integrace). . Pro obchodní a geopolitické vazby mezi Evropou a Afrikou bude rozhodující stupeň konvergence mezi EU a vznikajícími panafrickými regulačními modely.

Případné vytvoření afrického hospodářského společenství by mohlo zahrnovat nejen kontinentální celní unii se společnými vnějšími tarify, ale také harmonizaci širších hospodářských politik pro všechny africké země. Africká celní unie a hospodářské společenství by mohly posunout angažovanost EU v Africe od obchodní spolupráce s jednotlivými zeměmi a směrem k jinému bloku. EU uzavřela 16 dohod o volném obchodu (FTA) se zeměmi subsaharské Afriky a čtyři se státy severní Afriky – více než kterákoli jiná mocnost. Přesto mnoho, ne-li všechny, z těchto dohod udělalo málo pro vytvoření pravidel, která by vytvořila rovné podmínky v oblastech, jako jsou služby, investice, politika hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví. naproti tomu

EU má zájem na tom, aby AfCFTA vytvořila trhy v Africe, které jsou otevřené, spravedlivé, založené na pravidlech a konkurenceschopné. Evropské firmy se stále více obávají, že budou z těchto trhů vytlačeny čínskými, indickými, blízkovýchodními nebo ruskými rivaly, kteří mohou těžit z nižších technických norem pro produkty a přímé vládní podpory doma. Pravidla, předpisy a řízení obchodního systému v rámci AfCFTA – a jeho konvergence nebo kompatibilita s evropskými standardy – tedy určují konkurenceschopnost evropských firem v Africe. AfCFTA navíc může vytvořit podmínky pro nové investiční příležitosti nad rámec tradičního evropského zaměření na těžbu afrických přírodních zdrojů. Se silnějším regulačním rámcem pro investice, hospodářskou soutěž a práva duševního vlastnictví Evropské firmy mohly těžit nejen z velikosti afrických trhů, ale také z místních výhod, jako jsou nízké náklady na pracovní sílu a propojení s výrobou a obchodem se zbytkem světa. Stručně řečeno, Afrika by se mohla stát globálním centrem výroby a exportu. To může být obzvláště atraktivní příležitost v souvislosti s covid-19, protože evropské firmy se snaží posílit své dodavatelské řetězce tím, že je diverzifikují mimo Asii a připojí je k téměř pevnině.

Tento dokument zkoumá způsoby, jak může EU posílit své hospodářské vedoucí postavení v Africe prostřednictvím vzájemně výhodné spolupráce v oblasti obchodu a investic. To je důležité nejen pro bilaterální vztahy EU s africkými státy, ale také pro její úsilí chránit společné zájmy na mezinárodních fórech. Povzbudivé je, že jak EU, tak AU začaly ve světle AfCFTA zkoumat více sdílených iniciativ. Musí však ještě společně stanovit věcný přístup k takové spolupráci.

Evropská unie a Africká unie by měly zavést dvoukolejnou strategii, která posílí jejich tradiční formy obchodu a bude prosazovat novou agendu. První cesta bude vyžadovat, aby EU harmonizovala své stávající dohody o volném obchodu s africkými zeměmi a snažila se sladit rozvojové aspekty těchto dohod s úsilím zakotveným v AfCFTA na podporu vývozu sofistikovanějšího zboží a služeb z afrických zemí. Tímto způsobem může EU vybudovat vyvážené partnerství s Afrikou.

Druhá cesta bude vyžadovat, aby EU spolupracovala s africkými zeměmi na formách hluboké integrace stanovených v AfCFTA – počínaje službami, investicemi, hospodářskou soutěží, právy duševního vlastnictví a digitálním obchodem. Takové partnerství pro hlubokou integraci bude klíčové pro vytvoření rovných podmínek pro evropské země a firmy. AfCFTA navíc vytvoří precedens pro systém mezinárodního obchodu v rámci Světové obchodní organizace (WTO), který obě strany podporují.

V argumentaci pro strategii dvoukolejnosti se dokument zabývá strukturou a významem AfCFTA; interakce mezi AfCFTA a dohodami o volném obchodu EU s africkými zeměmi; a současné prvky spolupráce EU-AU, které by se mohly stát stavebními kameny hluboké integrace v rámci AfCFTA. Implementací této strategie mohou Evropa a Afrika podporovat udržitelný rozvoj, stabilitu a bezpečnost v obou regionech.

Struktura a význam procesu AfCFTA

AfCFTA, která byla založena v lednu 2021, je v mnoha ohledech pozoruhodnou obchodní dohodou. Zahrnuje více signatářských zemí než jakákoli jiná taková dohoda od založení WTO. V době psaní tohoto článku je Eritrea jediným z 55 členů AU, který dohodu nepodepsal.

Různí obchodní partneři

Africké státy do značné míry vedly k ambicióznímu rozsáhlému úsilí o vytvoření AfCFTA. Patří mezi ně rozvojové země a 33 ze 46 států, které Organizace spojených národů klasifikuje jako „nejméně rozvinuté země“ kvůli jejich nízké úrovni příjmů a závažným strukturálním překážkám udržitelného rozvoje. Tyto země mají omezené zkušenosti a kapacitu s vedením technicky náročných jednání a tradičně byly v multilaterálních dohodách vyňaty z reciproční liberalizace obchodu. Pomineme-li například státy Východoafrického společenství, většina afrických zemí nikdy nejednala o komplexní liberalizaci služeb v jiné obchodní dohodě než ve Všeobecné dohodě WTO o obchodu se službami (GATS), která se datuje do poloviny 90. let.

Navíc, přestože je AfCFTA široce označována jako obchodní dohoda „Jih-Jih“, sdružuje země, které se výrazně liší svou úrovní rozvoje, ekonomickými strukturami, společnostmi, kulturami a politikou. Obrovské asymetrie mezi členy AfCFTA zvyšují složitost provádění integračního procesu tohoto rozsahu.

Bezprecedentní rychlost a nasazení

Navzdory obtížím s integrací mnoha heterogenních partnerů byla AfCFTA vyjednána a ratifikována s překvapivou rychlostí a odhodláním. Africké instituce usilovaly o kontinentální integraci po mnoho desetiletí, ale jejich minulé snahy byly silně geopolitické. AfCFTA přinesla svěžejší, komerčně orientovaný přístup.

Hlavy států a vlád AU zahájily iniciativu v lednu 2012 na setkání v etiopském hlavním městě Addis Abebě. Rozhodli se zavést kontinentální volný obchod, což vedlo k šesti letům jednání o tom, jak toho dosáhnout. V letech 2018 až 2019 podepsalo AfCFTA 54 zemí; pouze jedna strana rozhovorů – Eritrea – tak neučinila. AfCFTA vstoupila v platnost v květnu 2019 pro 24 zemí, které ji v té době ratifikovaly. K únoru 2022 tak učinilo 41 z nich. AfCFTA není platná pro země, které ji ještě neratifikovaly. Ti, kteří dohodu ratifikovali, by mohli začít mezi sebou obchodovat v souladu s celními koncesemi a pravidly původu, které stanoví. Ale zatímco dohoda začala platit 1. ledna 2021, došlo ke zpožděním v jednáních o finalizaci sazeb a pravidel původu. V praxi tedy strany ještě nezačaly obchodovat v režimu AfCFTA. Dohodnutá pravidla původu v současné době pokrývají 87,7 procent produktů, jak jsou definovány v seznamech celních sazeb AfCFTA. A dokončení těchto jednání je naplánováno na červen 2022. Až nový obchodní režim začne, fakticky odstraní 90 procent obchodních cel. V následujících pěti až deseti letech AfCFTA liberalizuje obchod o dalších 7 procent, aby pokryla „citlivé produkty“ – tedy ty, které jsou vyloučeny z všeobecné liberalizace cel. Vzhledem k tomu, že vyloučení 10 procent celních položek v rámci dohody by mohlo představovat významný podíl obchodu, se teprve uvidí, jakého zboží se to bude týkat. strany ještě nezačaly obchodovat v režimu AfCFTA. Dohodnutá pravidla původu v současné době pokrývají 87,7 procent produktů, jak jsou definovány v seznamech celních sazeb AfCFTA. A dokončení těchto jednání je naplánováno na červen 2022. Až nový obchodní režim začne, fakticky odstraní 90 procent obchodních cel. V následujících pěti až deseti letech AfCFTA liberalizuje obchod o dalších 7 procent, aby pokryla „citlivé produkty“ – tedy ty, které jsou vyloučeny z všeobecné liberalizace cel. Vzhledem k tomu, že vyloučení 10 procent celních položek v rámci dohody by mohlo představovat významný podíl obchodu, se teprve uvidí, jakého zboží se to bude týkat. strany ještě nezačaly obchodovat v režimu AfCFTA. Dohodnutá pravidla původu v současné době pokrývají 87,7 procent produktů, jak jsou definovány v seznamech celních sazeb AfCFTA. A dokončení těchto jednání je naplánováno na červen 2022. Až nový obchodní režim začne, fakticky odstraní 90 procent obchodních cel. V následujících pěti až deseti letech AfCFTA liberalizuje obchod o dalších 7 procent, aby pokryla „citlivé produkty“ – tedy ty, které jsou vyloučeny z všeobecné liberalizace cel. Vzhledem k tomu, že vyloučení 10 procent celních položek v rámci dohody by mohlo představovat významný podíl obchodu, se teprve uvidí, jakého zboží se to bude týkat. A dokončení těchto jednání je naplánováno na červen 2022. Až nový obchodní režim začne, fakticky odstraní 90 procent obchodních cel. V následujících pěti až deseti letech AfCFTA liberalizuje obchod o dalších 7 procent, aby pokryla „citlivé produkty“ – tedy ty, které jsou vyloučeny z všeobecné liberalizace cel. Vzhledem k tomu, že vyloučení 10 procent celních položek v rámci dohody by mohlo představovat významný podíl obchodu, se teprve uvidí, jakého zboží se to bude týkat. A dokončení těchto jednání je naplánováno na červen 2022. Až nový obchodní režim začne, fakticky odstraní 90 procent obchodních cel. V následujících pěti až deseti letech AfCFTA liberalizuje obchod o dalších 7 procent, aby pokryla „citlivé produkty“ – tedy ty, které jsou vyloučeny z všeobecné liberalizace cel. Vzhledem k tomu, že vyloučení 10 procent celních položek v rámci dohody by mohlo představovat významný podíl obchodu, se teprve uvidí, na jaké zboží se to bude vztahovat.

Bylo by předčasné vyhlásit vítězství nyní, v době, kdy režim volného obchodu AfCFTA není plně zaveden a některé jeho podrobnosti jsou stále nejasné. Nicméně africké země dosáhly v uplynulém desetiletí hodně, když směřovaly ke komplexní a hluboké dohodě o volném obchodu.

Pokrok AfCFTA v posledních dvou letech je obzvláště působivý vzhledem k účinkům covid-19, který zkomplikoval a zpomalil jednání, a globálnímu ústupu od obchodní integrace. AfCFTA se objevila na pozadí neurčitého zpoždění kola jednání z Dohá v rámci WTO; Brexit; odstoupení zemí od dohod o volném obchodu, jako je (v případě Spojených států) Transpacifické partnerství; neschopnost uzavřít rozsáhlá vícestranná a dvoustranná jednání o dohodách, jako je dohoda o obchodu službami a transatlantické obchodní a investiční partnerství; a potíže s ratifikací již podepsaných dohod o volném obchodu, jako je souhrnná hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou. V oblasti obchodu se Afrika posunula opačným směrem než většina zbytku světa.

První africká dohoda o hluboké integraci

Přesto možná nejdůležitějším aspektem AfCFTA je to, že jde o první dohodu v Africe, která komplexně pokrývá hlubokou integraci – rozšíření obchodní politiky od tradičních překážek pouze pro zboží, jako jsou cla a kvóty, k širší škále domácích předpisů. I když neexistuje žádná univerzální definice pojmu „hluboká integrace“, obvykle se vztahuje na dohody o volném obchodu, které pokrývají alespoň čtyři základní oblasti: služby, investice, politiku hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví – z nichž všechny mají silný vnitrostátní regulační rozměr. Hluboká integrace formuje pravidla pro společnosti působící v Africe ve všem, od uznávání odborných kvalifikací a ekologických standardů v investicích až po roli vládní podpory a státních podniků. Čím více jsou tato pravidla v souladu s politikou a normami v EU, tím snazší bude pro evropské společnosti rozšířit svou přítomnost v Africe. Bez tak vysokých regulačních norem, jako jsou ty v EU, budou mimoevropské firmy i nadále vytlačovat společnosti z EU. Jinými slovy, kompatibilita předpisů EU a AfCFTA pomůže určit konkurenceschopnost evropského vývozu a investic v Africe a také celkovou sílu obchodních a investičních vazeb mezi Evropou a Afrikou.

Navíc, zatímco hluboká integrace bývala charakteristickým znakem dohod o volném obchodu mezi členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, většina dohod o hluboké integraci podepsaných od roku 2000 byla uzavřena mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, přičemž pouze jedna třetina z nichbyly mezi rozvojovými zeměmi. Afrika však k prvnímu trendu nepřispěla: naprostá většina afrických dohod o volném obchodu jsou mělké integrační dohody, což znamená, že se primárně nebo výhradně zaměřují na překážky pouze pro tradiční zboží. Z osmi subregionálních dohod uznaných AU pouze jedna – Východoafrické společenství – pokrývá služby. Dohody, jako je Protokol Jihoafrického rozvojového společenství o financích a investicích, sledují otázky hluboké integrace, nikoli však komplexním způsobem takzvaných „dohod z jednadvacátého století“. AfCFTA může být první africkou dohodou z 21. století s plnohodnotným programem hluboké integrace.

Empirické důkazy z posledních let ukazují, že dohody o volném obchodu jsou heterogenní – ne všechny podporují obchod ve stejné míře. Dohody, které se týkají hluboké integrace, jsou spojeny s většími obchodními toky, zatímco dohody omezené na mělkou integraci nikoli. Tyto studie ukazují , že expanze globálních hodnotových řetězců je silně spojena s uspořádáním hluboké integrace. To lze vysvětlit tím, že tyto hodnotové řetězce vyžadují přístup na trh (obchod) a přítomnost na trhu (FDI), což jsou oblasti, ve kterých jsou důležité domácí předpisy. Jak ukázali učenci jako Richard Baldwin , komplementarita mezi službami, investicemi a vytvářením znalostí je důležitou součástí obchodních dohod, které rozšiřují regionální a globální hodnotové řetězce.

Proces integrace AfCFTA je strukturován do tří fází, z nichž všechny pokrývají důležité aspekty hluboké integrace. Jedním z nejneobvyklejších rysů dohody je, že od své první fáze paralelně liberalizuje obchod se zbožím a službami – odklon od standardní praxe řazení zboží před službami. To odráží uznání skutečnosti, že zboží a služby jsou propojeny: jelikož služby jsou klíčovým vstupem při výrobě zboží, určují konkurenceschopnost výroby a zemědělství. V tomto ohledu je jedním z důležitých aspektů AfCFTA její zahrnutí Protokolu o obchodu službami, který obsahuje základní principy dohody pro liberalizaci obchodu službami. Vyjednavači plánují dokončit harmonogramy přístupu na trh pro služby do 30. června 2022.

Druhá fáze procesu AfCFTA, která je již v jednání, vytvoří nové protokoly o investicích, politice hospodářské soutěže a právech duševního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že žádný z protokolů v těchto oblastech nebyl v době psaní tohoto článku dokončen, je obtížné je posoudit. Rozsah jednání však naznačuje koherentní přístup k těmto otázkám. Opatření týkající se investic jsou totiž úzce spojena s opatřeními týkajícími se hospodářské soutěže a práv duševního vlastnictví. Vyjednávání těchto protokolů v tandemu tedy může pomoci zajistit, aby se politiky v těchto oblastech vzájemně doplňovaly.

Třetí fáze, která ještě nezačala, bude věnována digitálnímu obchodu. Vzhledem k tomu, že agenda digitálního obchodu AfCFTA má široký záběr, mohla by se tato fáze také dotknout různých otázek.

Tento plán pro hlubokou integraci má dva zvláště významné rysy. Za prvé, existuje široká shoda, že většina potenciálních zisků z AfCFTA bude pocházet z odstranění netarifních opatření a dalších prvků hluboké integrace. Vzhledem k tomu, že služby podléhají většímu protekcionismu než jakýkoli jiný aspekt obchodu a přímých zahraničních investic, je to oblast, ve které může liberalizace přinést největší ekonomické výhody. A odstranění překážek ve službách vede k menšímu odklonu obchodu než liberalizace cel. Kromě takového zvýšení ekonomické efektivity je hluboká integrace spojena s úsporami z rozsahu, stimulem investic a větší konkurencí a inovacemi.

Dalším klíčovým rysem hluboké integrace v rámci AfCFTA je to, že vytváří precedens pro budoucí jednání zahrnující africké země, včetně těch s jejich evropskými partnery v bilaterálních ujednáních a v rámci WTO. Na rozdíl od cel a jiných překážek na hranicích, které mohou být uplatňovány na preferenčním základě pro různé obchodní partnery, je mnoho vnitrostátních regulačních reforem spojených s hlubokou integrací de facto uplatňováno na základě doložky nejvyšších výhod a národního zacházení – tedy bez diskriminace. mezi zahraničními obchodními partnery nebo mezi domácími a zahraničními firmami. Jakmile tedy regulační reforma začne na domácí úrovni, zformuje závazky, které může být země ochotna přijmout v budoucích obchodních dohodách.

Interakce mezi AfCFTA a dalšími africkými obchodními dohodami

Zřízení AfCFTA má důsledky pro již existující obchodní dohody v Africe, a to jak na subregionální úrovni v rámci regionálních hospodářských společenství, tak i mezi africkými zeměmi a mimoregionálními obchodními partnery, jako je EU. Jak již bylo zmíněno, EU má mnohem více obchodních dohod s africkými zeměmi než kterýkoli jiný vnější partner. Je důležité, aby evropští tvůrci politik pochopili, jak tyto a budoucí dohody mohou utvářet proces integrace AfCFTA.

Výhody otevřeného regionalismu

Existence paralelních a dokonce překrývajících se obchodních dohod není v Africe jedinečná: v posledních dvou desetiletích došlo k celosvětovému rozšíření regionálních a dvoustranných dohod, které vytvořily mnohovrstevné obchodní režimy. Zkušenosti zemí, které působí v takových mnohovrstevných obchodních prostředích, naznačují, že odpovědí by nemělo být snížení počtu dohod o volném obchodu, ale zajištění jejich soudržnosti a vzájemného doplňování jakožto stavebních kamenů široké liberalizace.

Koncept otevřeného regionalismu vzešel z asijsko-pacifického úsilí o řešení těchto složitých problémů. Tato otevřenost, odklon od dovnitř zaměřeného zaměření na nahrazování dovozu, které převládalo v regionálních obchodních dohodách první generace, zahrnuje větší důraz na strategie orientované navenek a mezinárodně konkurenceschopné strategie. Tento koncept byl později schválen tichomořskými zeměmi v Latinské Americe jako způsob, jak podpořit konvergenci různých iniciativ na subregionální, regionální a polokouli a přijmout orientaci na zbytek světa založenou na méně rigidním, neexkluzivním obchodní partnerství.

Ve velkém měřítku jsou dohody o volném obchodu často zásadními stavebními kameny hluboké integrace. Tyto dohody mohou fungovat jako experimentální laboratoře pro hlubokou integraci, protože přinesly mnoho opatření, která byla přijata v širším měřítku. Dokonce i první dohody o netarifních opatřeních v rámci WTO – které se týkaly technických překážek obchodu a sanitárních a fytosanitárních opatření – vzešly z dohod mezi menším počtem zemí v rámci Tokijského kola jednání o Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT). . Je těžké uvěřit, že by se tyto a další aspekty regulace obchodu rozvinuly bez těchto počátečních kroků. V tomto smyslu může koexistence dohod o volném obchodu mezi menšími skupinami zemí pomoci rozvoji AfCFTA,

Kromě toho ne všechny otázky související s obchodem jsou vhodné pro celokontinentální spolupráci. Někdy je mezinárodní spolupráce nejúčinnější v bilaterálním nebo subregionálním měřítku. Například v zemích jižní Afriky, které vyjednávají o opatřeních pro usnadnění dopravy se zeměmi na severu kontinentu, může být malý přínos. Takové otázky je nejlepší řešit v subregionálních ujednáních, spíše než v AfCFTA.

To však není jediný důvod, proč regionální a dvoustranné dohody doplní kontinentální ujednání v rámci AfCFTA. Je tomu tak i díky rostoucí politické spolupráci mezi africkými státy v otázkách od lidských práv a odzbrojení až po ochranu přírody.

Přestože otevřený regionalismus přináší jasné výhody, je důležité, aby tato otevřenost neodváděla pozornost od AfCFTA ani jinak nezdržovala či nekomplikovala její implementaci. Je také důležité zabránit duplicitě a nekonzistenci mezi dohodami, které mohou zvýšit administrativní náklady pro vlády a vytvořit zmatek a nejistotu pro podniky. Proto, i když otevřený regionalismus může vytvářet užitečné synergie v rámci procesu kontinentální integrace, tyto výhody nejsou automatické – vyžadují soudržnost a soudržnost politik napříč koexistujícími obchodními dohodami.

Politická soudržnost a soudržnost v AfCFTA

AfCFTA se zabývá významem soudržnosti a souladu politik se stávajícími – a pravděpodobně i budoucími – dohodami o volném obchodu v Africe. Článek 3 dohody pojednává o potřebě vyřešit problém „vícenásobného a překrývajícího se členství“, ale neposkytuje další pokyny ani mechanismy, jak toho dosáhnout. AfCFTA například nespecifikuje, zda má ona nebo jiná dohoda přednost v případech nesouladu závazků a pravidel.

Článek 5 AfCFTA výslovně popisuje dohody o volném obchodu seskupení Regionálních hospodářských společenství (REC) jako jeho „stavební kameny“. AfCFTA uvádí, že jejím cílem je zachovat – a pokud možno zlepšit – to, co bylo dohodnuto o obchodu v rámci seskupení. Kromě toho článek 12 AfCFTA uvádí, že REC „bude zastoupena ve Výboru vyšších obchodních úředníků v poradní funkci“.

I když budou zapotřebí přesnější plány a pravidla, aby se REC začlenila do architektury AfCFTA, je to jasné uznání její role při utváření dohody. Přesto REC obsahuje velmi odlišné modely, přičemž někteří jeho členové nemají mezi sebou podepsané dohody o volném obchodu a někteří tvrdí, že seskupení je celní unií nebo dokonce společným trhem. Takže model REC pro AfCFTA je nejasný. Uznání AfCFTA, že je potřeba dlouhodobě koexistovat s REC, odráží touhu po tom, aby různé regiony prováděly hlubší nebo doplňkové politiky, které jsou přizpůsobeny místním potřebám (v oblastech, jako jsou environmentální programy, energetika, voda, policejní práce, příroda konzervace a politická spolupráce).

Obchodní ujednání REC jsou jediná, která AfCFTA výslovně popisuje jako stavební kameny. V článku 19 AfCFTA se však uvádí, že její signatáři, kteří „jsou členy jiných regionálních hospodářských společenství, regionálních obchodních ujednání a celních unií, které mezi sebou dosáhly vyšší úrovně regionální integrace než podle této dohody, si tyto vyšší úrovně mezi sebou udrží. oni sami“. V souladu s tím AfCFTA stanoví, že bude koexistovat s regionálními obchodními ujednáními a celními uniemi, jako jsou dohody o volném obchodu mezi EU a africkými zeměmi. AfCFTA neruší žádná obchodní ujednání EU s africkými státy ani jim nebrání v rozšiřování či prohlubování těchto ujednání.

Konstruktivní úloha obchodních ujednání mezi EU a Afrikou

Přemíru obchodních dohod EU s Afrikou by prospělo větší sladění s dohodami v rámci AfCFTA a REC. Mohli tak učinit následujícími způsoby.

Celoafrický přístup

Jedním z problémů přechodu na mezikontinentální strategii je, že obchodní politika EU vůči Africe je roztříštěná – pokud jde o zacházení s nejméně rozvinutými a rozvojovými zeměmi a se zeměmi na sever a jih od Sahary. Tyto rozdíly v množství afrických obchodních ujednání v EU by mohly odradit od integrace celého regionu. Ekonomické a geografické rozdělení v těchto ujednáních může být navíc zastaralé nebo fungovat jinak než AfCFTA a další iniciativy AU. Roztříštěný přístup může vytvořit výzvy pro obchodní politiku EU při zapojování Afriky jako jediného regionu.

EU na přelomu století reformovala svou politiku pro Afriku. Podle následných úmluv z Lomé (1975–2000) poskytla EU africkým, karibským a tichomořským vývozcům větší přístup na trh, než jaký měl v rámci všeobecného systému preferencí, který uplatňovala na jiné rozvojové země. Tyto preference byly v rámci GATT zpochybněny, protože zahrnovaly diskriminaci mezi rozvojovými zeměmi. V reakci na to přijala EU v roce 2001 iniciativu Všechno kromě zbraní (EBA), která poskytla bezcelní a bezkvótový přístup většině produktů z nejméně rozvinutých zemí. Naproti tomu politika EU vůči jiným než nejméně rozvinutým zemím se zaměřovala na vyjednávání dohod o hospodářském partnerství (EPA), aby byl tento přístup na trh zachován.

Rozdělení v přístupu k nejméně rozvinutým zemím a dalším státům v subsaharské Africe vytvořilo napětí a potíže při vyjednávání hospodářského partnerství mezi EU a REC. Většina členů REC jsou nejméně rozvinuté země, které nemají motivaci účastnit se recipročních jednání s EU. To vysvětluje, proč mají unijní dohody EPA omezený rozsah, i když nesou název REC. Například EPA s Jihoafrickým rozvojovým společenstvím zahrnuje pouze šest z jejích 16 členských států (a ve své druhé fázi bude zahrnovat pouze čtyři). V jiných případech unie vyjednala EPA se skupinou zemí, které neodpovídají REC, jako je východní a jižní Afrika. Vzhledem k tomu, že obchodní ujednání podle REC fungují jako stavební kameny AfCFTA,

V severní Africe a ve Středomoří mezi mnohé obchodní režimy EU patří dohody o přidružení, prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) a všeobecný systém preferencí. Vzhledem k tomu, že subregionální ujednání by zkomplikovalo napětí mezi severoafrickými zeměmi, je pochopitelné, že EU uzavřela dvoustranné obchodní dohody s Tuniskem (1998), Marokem (2000), Alžírskem (2002) a Egyptem (2004). Tyto dohody jsou součástí barcelonského procesu a evropsko-středomořského partnerství, které tvoří součást evropské politiky sousedství. Po arabských povstáních v roce 2011 zahájila EU nová jednání o DCFTA s Tuniskem, Marokem a Egyptem. Ačkoli se zdálo, že některé dohody DCFTA postupují dobře – zejména dohoda s Tuniskem,

Problém s individuálním vyjednáváním dohod o volném obchodu spočívá v tom, že při absenci koherence a koordinace mezi nimi tento přístup riskuje roztříštění celních režimů v celé Africe. Jedním z problémů s dohodami EU v Africe, a to i v rámci EPA, je to, že mají různá pravidla původu – což může komplikovat expanzi dodavatelských řetězců. EU by proto měla ve svých obchodních dohodách revidovat pravidla původu, aby odstranila překážku mezikontinentální integrace.

Udělat z strukturální transformace společný rozvojový cíl

Cíle udržitelného rozvoje OSN a přechod EU od modelu dárce-příjemce ke spolupráci založené na partnerství naznačují, že Evropa a Afrika by měly ve svých obchodních vztazích usilovat o společný model rozvoje. AfCFTA a Agenda 2063 AU zdůrazňují význam dohod o volném obchodu ve strukturální ekonomické transformaci. Z několika důvodů mohou dohody EPA bránit takové transformaci tím, že znesnadňují zemím provádění cílené průmyslové politiky. Po desetiletích obchodních vztahů mezi EU a Afrikou tvoří dvě třetiny afrických vývozů do EU primární zboží a suroviny. Podobně investice EU v Africe směřují převážně do těžebního odvětví. Naproti tomu vnitroregionální obchod je charakterizován pohybem složitějšího zboží a služeb.

Klasická ekonomická teorie diktuje, že v podmínkách dokonalé konkurence je volný obchod optimální pro malé ekonomiky. Přesto, vzhledem k tomu, že většina afrických ekonomik zažívá narušení domácí politiky nebo selhání trhu, mohou více těžit z omezení obchodu a přímých zahraničních investic. Pokud by však všechny africké země přijaly takový přístup, výsledek by byl v kontinentálním měřítku neefektivní. Kromě toho, protože účinné uplatňování strategického obchodu a politiky přímých zahraničních investic má značné informační požadavky, mohou pokusy řešit selhání trhu pomocí nástrojů obchodní politiky vést k selháním správy. Z tohoto důvodu je často moudré se používání takových nástrojů vyhýbat.

Asijské země jako Tchaj-wan, Jižní Korea a Japonsko však tyto nástroje efektivně využívaly – stejně jako v jiných regionech. Africké státy by proto měly dostat politický prostor k využívání druhých nejlepších nástrojů obchodní politiky, zatímco budou vyvíjet účinnější opatření, jako je silnější politika hospodářské soutěže prosazovaná v rámci AfCFTA. WTO povoluje výjimky v rámci „dětského průmyslu“ a dalších ustanovení, která se vztahují na rozvojové země. Obchodní ujednání EU v Africe by mohla být flexibilnější, pokud jde o využití – tam, kde je to odůvodněné – strategického obchodu a politiky přímých zahraničních investic na podporu strukturálního hospodářského rozvoje.

Stavební kameny nové obchodní agendy

I když je jednoduché pojmout základní kameny tradiční obchodní agendy zaměřené na zboží (v oblastech, jako jsou pravidla původu), EU se musí zapojit do inovativního myšlení o tom, jak toho dosáhnout pro hlubokou integraci. Vzhledem k tomu, že mezikontinentální dohoda o volném obchodu je dlouhodobým cílem, je důležité jít nad rámec celních koncesí a pravidel původu a podpořit spolupráci na obchodní agendě budoucnosti. Velká část výzev při tvorbě obchodní politiky v následujících fázích AfCFTA se zaměří na regulační otázky – zejména v oblastech, jako jsou služby, investice, hospodářská soutěž a práva duševního vlastnictví. Spolupráce na těchto otázkách hluboké integrace bude zásadní pro zajištění toho, aby evropské firmy soutěžily na afrických trzích na spravedlivém a rovném základě. Kromě toho jsou tyto oblasti politiky zásadní pro zelený a digitální přechod.

Ve vyspělých a rozvojových zemích tvoří služby téměř polovinu světového obchodu – a tento podíl rychle roste. Jak již bylo řečeno, jedním z nejdůležitějších úspěchů AfCFTA je to, že propojuje zboží a služby. To odráží rostoucí oceňování afrických politiků toho, jak transakční náklady vytvořené neefektivními službami snižují konkurenceschopnost a rozvoj afrických ekonomik. Většina afrických pracovníků – včetně většiny žen a zaměstnanců malých a středních podniků – je navíc zaměstnána v odvětví služeb. V důsledku toho jsou služby nezbytné pro růst podporující začlenění.

Všechny tyto trendy naznačují, proč tvůrci politik EU a Afriky potřebují vytvořit nové způsoby spolupráce v oblasti obchodu se službami. EU by měla využít své rozsáhlé zkušenosti s řešením regulačních otázek jako stavebního kamene AfCFTA. Namísto očekávání, že africké země přijmou regulační modely EU, by jim unie měla pomoci vytvořit vlastní robustní regulační rámce. To bude zvláště důležité v technologickém rozvoji (zejména růstu digitální ekonomiky), který povede k větší konvergenci politických reforem stran.

Závěr: Konvergence mezi obchodní politikou EU a procesem AfCFTA

AfCFTA vytvořila novou úroveň složitosti v africkém obchodu, ale také nové příležitosti pro vzájemně výhodnou hospodářskou spolupráci mezi EU a Afrikou. EU musí v reakci na dohodu oživit svou obchodní strategii pro Afriku. To je ještě důležitější kvůli dopadu covid-19 – který omezil obchod a toky přímých zahraničních investic a vytvořil pobídky k diverzifikaci globálních dodavatelských řetězců v blízkosti pobřeží. EU se také musí vyrovnat se skutečností, že konkurence ze strany Číny a dalších aktérů představuje pro evropské společnosti působící v Africe stále větší výzvu. Snahy odborů v těchto oblastech by se měly ubírat dvěma paralelními kolejemi: tradiční agendou a novou agendou.

Tradiční obchodní agenda

EU potřebuje sjednotit své obchodní režimy s africkými zeměmi (v rámci EBA, EPA, DCFTA, dohod o přidružení a všeobecného systému preferencí) a zajistit, aby byly v souladu s AfCFTA. Tento závazek by se měl zaměřit na revizi pravidel původu – což je zvláště včasné vzhledem k tomu, že jednání o AfCFTA o této otázce skončí v nadcházejících měsících. Harmonizovaná pravidla původu by byla důležitým stavebním kamenem tradiční obchodní agendy.

Vzhledem k tomu, že AfCFTA postrádá celní unii a suverenitu pro vyjednávání obchodní politiky jménem členů AU, rozhovory o přístupu na mezikontinentální trh nebudou v blízké době možné. Mezitím by pokusy EU o standardizaci dohod EPA a DCFTA měly pomoci připravit půdu pro jednotný režim obchodní politiky v Africe.

AfCFTA se zabývá nejen expanzí obchodu, ale také modernizací struktury obchodu a přímých zahraničních investic. To je důležité vzhledem k empirickým důkazům , že země obchodující se složitým zbožím a službami mají vyšší růst HDP než ty, které ne. Zajištěním toho, aby dohody o volném obchodu vytvořily prostor pro cílenou průmyslovou politiku, by EU podpořila hospodářskou konvergenci mezi Evropou a Afrikou a zároveň podpořila rozvojové cíle dohody AfCFTA.

Nová obchodní agenda

Existuje naléhavá potřeba inovativního myšlení o tom, jak vytvořit nové stavební kameny obchodního režimu zahrnujícího služby a také jeho propojení s ekologickými a digitálními přechody. Výzvy AfCFTA se budou stále více týkat hluboké integrace. Toto je oblast, ve které mají unijní bilaterální EPA a DCFTA prostor k růstu. EU by se měla z těchto ujednání poučit, protože rozvíjí nový přístup na kontinentální úrovni.

Mnoho afrických zemí postrádá technické znalosti a zkušenosti s hlubokou integrací. Proto prostřednictvím budování kapacit ve formě výměn zkušeností a vzájemného učení může EU s těmito státy spolupracovat na rozvoji společného porozumění tomu, jak by regulační spolupráce prospěla Africe. Vzhledem k tomu, že africké země někdy vnímají dohody o hospodářském partnerství jako zavedení regulačního modelu EU, bude se unie muset zaměřit na spolupráci, která je pro Afriku užitečná (v oblastech, jako je přeshraniční doprava, zelená energie a digitální obchod) a budování kapacit v různých oblastech. přístupy k regulaci. To by africkým zemím umožnilo posoudit přínosy přijetí mezinárodních norem, provádění iniciativ týkajících se rovnocennosti právních předpisů a provádění účinných certifikačních postupů.

Nový protokol o službách AfCFTA poskytuje výchozí bod pro spolupráci v těchto otázkách – stejně jako harmonogramy přístupu na trh, které by dohoda měla zahrnovat do června 2022. EU by se mohla stát pro Afriku jedinečným cenným partnerem tím, že podpoří její posun směrem k obchodu a investicím do služeb. a směrem k digitální ekonomice. Například rozšiřování služeb v oblastech, jako je energetika, bude zásadní pro zelený přechod v Evropě a Africe.

EU může pomoci zlepšit konektivitu v Africe investováním jak do měkkých prvků infrastruktury, jako je poskytování služeb a jejich regulační podpory, tak do fyzické infrastruktury. A může se zapojit do spolupráce založené na budování kapacit v oblastech, jako je politika hospodářské soutěže, práva duševního vlastnictví a digitální obchod. EU má s těmito otázkami bohaté zkušenosti, které mohou informovat a podporovat proces AfCFTA. Užší spolupráce mezi Evropou a Afrikou na těchto tématech jim může pomoci rozvinout společné porozumění regulačním výzvám a reakcím ve stále složitějším globálním obchodním režimu.

O autorovi

Iza Lejarragaje odborníkem na obchodní politiku s více než 15 lety zkušeností v mezinárodních organizacích, akademické sféře i soukromém sektoru. Pracovala jako hlavní ekonom v předních mezinárodních organizacích, včetně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Africké rozvojové banky, Světové banky a Organizace amerických států. V současné době vyučuje kurzy o obchodu a investicích v rámci společného programu pro pokročilé politiky Univerzity v Georgetownu a Solvay Brussels School of Economics and Management a na univerzitě v Paříži (Sorbonne). Vyučovala také krátké kurzy na Kielském institutu pro světovou ekonomiku, Evropském univerzitním institutu a Světovém obchodním institutu. Je držitelkou magisterského titulu ve veřejné správě v mezinárodním rozvoji na Harvard Kennedy School,

Evropské banky začaly odpojovat ruské pobočky od svých systémů

Evropské banky začaly kvůli hrozbě kybernetických útoků odpojovat ruské divize od svých systémů, zjistil Bloomberg. Toto rozhodnutí učinily zejména Commerzbank a Deutsche Bank, které již dříve oznámily odchod ze země.

Evropské banky začaly odpojovat ruské divize od svých hlavních počítačových systémů, aby snížily jejich zranitelnost vůči kybernetickým útokům.

Zejména německá Commerzbank, která již dříve oznámila , že omezuje své aktivity v Rusku, se chystá odpojit ruskou divizi od svého systému. Banka, jak vysvětlily zdroje, má schopnost rychle přerušit spojení. Deutsche Bank, která se rovněž rozhodla opustit zemi, učinila podobné rozhodnutí. Banka již dříve uvedla, že od začátku „vojenské operace“* čelí nárůstu počtu kybernetických útoků, píše agentura.

BNP Paribas se také odpojila od hlavních systémů ruských zaměstnanců. Societe Generale v memorandu požádala své zaměstnance, aby byli obzvláště ostražití v online komunikaci.

Navzdory skutečnosti, že se Commerzbank a Deutsche Bank rozhodly opustit Rusko, tento proces bude nějakou dobu trvat, takže zatímco jejich systémy zůstanou zranitelné, vysvětlila agentura. Finanční ředitel Deutsche Bank James von Moltke řekl, že se společnost snaží předcházet rizikům, která mohou operace v Rusku doprovázet.

Zahraniční společnosti začaly pozastavovat nebo zastavovat práce v Rusku poté, co zahájilo „vojenskou operaci“ na Ukrajině, v reakci na kterou Evropská unie, Spojené státy, Velká Británie a další země zavedly sankce proti Moskvě. Podobné rozhodnutí podle Yale School of Management učinilo více než 300 mezinárodních společností. Ruská generální prokuratura slíbila, že posílí dohled nad společnostmi, které se rozhodnou opustit zemi, a prověří každý případ, zda nevykazuje známky úmyslného bankrotu. Moskva uvedla, že je připravena vytvořit podmínky pro práci zahraničních společností, které budou v zemi nadále působit,  oznámil dříve  ministr hospodářského rozvoje Maxim Rešetnikov .

Putin bude rubly žádat asi i za obilniny, hnojiva, uhlí, ropu, kovy či dřevo

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin

Ruský prezident Vladimir Putin stupňuje svoji hru vabank vůči Evropské unii a obecně Západu. Pravděpodobně totiž rozšíří okruh zboží, které Rusko bude ochotno „nepřátelským zemím“, včetně Česka, prodávat pouze za rubly.

Nyní se má opatření týkat plynu, Kreml jej však okruh dotčeného zboží patrně rozšíří o ropu, kovy, hnojiva, olejniny, uhlí, dřevo či obilniny. To je další problém pro české firmy a pro českou ekonomiku jako takovou. Česko totiž z Ruska ve velkém dováží kromě plynu a ropy také třeba právě kovy nebo chemické produkty, včetně hnojiv.

Jestliže by Rusko na platbě v rublech trvalo, což se zatím jeví jako pravděpodobné, Česko by muselo buď přistoupit na platby v rublech, nebo jít s Ruskem – jako zbytek EU – do třeba i léta trvajících sporů. Jde totiž o porušení smluv.

Druhá možnost znamená nejen soudní spory, ale zřejmě také přerušení dodávek. Tedy vážný problém pro již nyní těžce zkoušenou českou ekonomiku. Výpadek v dodávkách společně s růstem nákladů a inflací může vést v krajním případě k citelnějšímu ekonomickému propadu a k propuštění stovek tisíc lidí v ČR už v horizontu 24 měsíců.

Proti odmítnutí dovozu energetických zdrojů z Ruska se staví tři evropské země – Moravetsky

Moravetsky vyzval, aby nedovolilo Rusku těžit z rostoucích cen plynu
Moravetsky vyzval, aby nedovolilo Rusku těžit z rostoucích cen plynu

Polsko požaduje další zpřísnění sankcí vůči Rusku.

Proti zastavení nákupů ruských energetických zdrojů se staví tři evropské země – Německo, RakouskoMaďarsko .

Uvedl to polský premiér Mateusz Morawiecki, informuje Polsat .

„Polsko silně zdůraznilo nutnost omezit obchod s uhlovodíky, tedy obchod s ropou, plynem a uhlím s Ruskem. Věřím, že náš hlas byl v této věci nejsilnější. Bohužel velké země, jako je Německo, i některé malé jako Rakousko nebo Maďarsko, zdrženlivější, zdržet se požadavků na přerušení obchodu s Ruskem tady a teď co nejdříve, „řekl Moravetsky.

Vyzval k tomu, aby se zabránilo Rusku těžit z nedávného růstu cen plynu .“Není žádným tajemstvím, že Polsko požaduje posílení sankcí, a jsem přesvědčen, že na základě včerejších dohod bude brzy vypracován další balíček sankcí,“ řekl Moravecký. Jak již dříve informoval UNIAN, Naftogaz uvedl, že šest zemí již oznámilo svou připravenost zcela nebo částečně opustit energetické zdroje z Ruska.

Evropská Unie zřídí síly rychlé reakce čítající až 5000 vojáků

Evropská Unie zřídí síly rychlé reakce čítající až 5000 vojáků 7204
Evropská Unie zřídí síly rychlé reakce čítající až 5000 vojáků 7204

„Evropská unie právě schválila Strategický kompas, poskytuje nezbytný soubor nástrojů pro to, aby se EU stala skutečným geopolitickým hráčem v oblasti obrany a bezpečnosti společně s NATO. Je to jen začátek cesty,“ napsal na svůj Twitter Edgars Rinkēvičs, ministr zahraničních věcí Lotyšské republiky.

Trikolóra, ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN jsou proti zákonu o referendu

Tomio Okamura: Po včerejším jednání o zákoně o referendu je ve Sněmovně jasno – úplně proti zákonu o referendu jsou Trikolóra, ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN, kteří na rovinu řekli, že žádný zákon o referendu nechtějí a odmítají také přímou volbu prezidenta či jiných politiků a jejich odvolatelnost.

Trikolóra, ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN jsou proti zákonu o referendu
Trikolóra, ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN jsou proti zákonu o referendu
Tak a po včerejším jednání o zákoně o referendu je ve Sněmovně jasno – úplně proti zákonu o referendu jsou Trikolóra, ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN, kteří na rovinu řekli, že žádný zákon o referendu nechtějí a odmítají také přímou volbu prezidenta či jiných politiků a jejich odvolatelnost. Zbylé strany odmítají demokratický návrh SPD, který umožňuje hlasovat o všech důležitých otázkách, takže se ve Sněmovně odehrává doslova divadlo, jelikož ANO, ČSSD, KSČM a Piráti předkládají svůj dokonale ,,vykastrovaný“ návrh, kde občané nemohou hlasovat v referendu o ničem zásadním. Alespoň se opět ukázalo, že jediná SPD hájí demokracii.
Chcete hlasovat o členství v NATO a EU? Chcete zrušit Senát? Chcete změnu v ústavě? Chcete odvolatelnost politiků a jejich hmotnou odpovědnost? Zapomeňte! Podle návrhu ANO, ČSSD, KSČM a Pirátů budeme moci hlasovat tak maximálně o zrušení ,,letního času“. Jejich návrh přitom předpokládá získat nepřiměřených 450 tisíc podpisů k vyvolání referenda a účast minimálně 25% oprávněných voličů, aby výsledek byl uznán jako právoplatný. Zkrátka maškaráda na přímou demokracii, která má oklamat občany. Přitom když se hlasovalo o vstupu do EU, tak nebylo žádné kvórum účasti, aby referendum v každém případě platilo. A teď stejný princip ostatní strany odmítají.
Jaký je návrh Hnutí SPD, který odmítají ostatní politické strany? Chceme, aby se v obecném referendu mohlo hlasovat v podstatě o všem kromě omezení práv vyplývajících s Listiny lidských práv a svobod nebo změny rozsudku soudu. A navrhujeme, aby pro vyvolání referenda stačilo 100-250 tis. podpisů.
Tady v praxi vidíte, jak velký strach je u mocných elitářů z přímé demokracie. A mají strach oprávněně – přímá demokracie by totiž udělala konec rozkrádání této země a ztrátě její suverenity. Bez ní je každý vlastenecký program jen faleš a iluze. Je tristní, že ostatní strany jako jsou Trikolóra, Piráti, ANO, ČSSD, KSČM, STAN, TOP09 a ODS odmítají demokratické referendum a přímou odpovědnost politiků.
Hnutí SPD bude přímou demokracii dál prosazovat, stejně jako všechny další evropské vlastenecké strany v čele se spojenci SPD a kolegy Matteem Salvinim a Marine Le Penovou.