elektrárna Coolkeeragh

elektrárna Coolkeeragh
elektrárna Coolkeeragh

Elektrárna vyrábí 400 megawattů z plynu kombinovaný cyklus elektrárna postavena na místě staré elektrárny Coolkeeragh. Vlastníky elektrárny byly firmy Coolkeeragh Power Ltd a ESB International (Esbit), v současnosti ho však vlastní pouze společnost ESB International (Esbit), dceřiná společnost společnosti ESB.

Plyn je dodáván do elektrárny plynovodem, který slouží i pro řadu dalších odběratelů v Severním Irsku.

Nová plynová elektrárna Coolkeeragh, která byla uvedena do provozu v roce 2005. Od konce roku 2007 je Severní Irsko plynovody propojeno s Irskou republikou. V současnosti stále probíhá výstavba přenosové soustavy, která umožní veřejnosti a širšímu spektru komerčních zákazníků odběr plynu. Asi 79% zemního plynu spotřebovaného v Severním Irsku bylo v roce 2008 spotřebováno plynovými elektrárnami.