Pavel Ranc Business Success s.r.o.

Pavel Ranc

Lužická 1033
337 01 Rokycany
ranc@plz.success.cz
IČ: 73425583

Pavel Ranc je jedním z trenérů a koučů v oblasti řízení lidí a organizace firem ve společnosti Business Success spol. s r.o.Během své desetileté praxe se podílel na více než 120 optimalizačních projektech ve firmách, jejichž majitelé se rozhodli zefektivnit fungování a více využít nasazení svých zaměstnanců.

Pavel Ranc trenérů ve společnosti Business Success spol. s r.o.
Pavel Ranc trenérů ve společnosti Business Success spol. s r.o.

 

Pavel začal pracovat v Business Success jako obchodník, po 3 letech začal konzultovat se svými klienty v oblastech organizace procesů a v roce 2008 začal vést manažerské semináře o organizaci práce. Velmi brzy dosáhl standardní kvality dodávaných služeb a vysokého procenta spokojenosti účastníků jeho seminářů. Nastavenou laťku drží dodnes, kdy zajišťuje standardně několik typů seminářů a konzultačních projektů.

Business Success s.r.o.

149 00 Praha 4 – Chodov
Tel.: 242 447 624-626
Fax: 242 447 600
www.success.cz
info@success.cz

 

REFERENCE A ZKUŠENOST SE SPOLUPRACÍ

HATZ CZ, s.r.o.

Dovolte mi, abych se vrátila na úplný začátek spolupráce s firmou Business Success.

Náhoda tomu chtěla, že jeden můj známý se zmínil, že absolvoval zajímavý seminář, který byl podstatně jiný než ty ostatní, kterých se doposud účastnil. Byl jiný především v tom, že hodiny na něm strávené si jen „neodseděl“, ale že si je i prožil a na konci byl naplněn touhou prosadit a zavést získané požadavky ve své firmě. A poznatky zde získané byly pro něho a jeho práci velkým přínosem.

Byla to pro mě výzva, protože jsem cítila, že i ve firmě Hatz CZ, kde pracuji jako vedoucí provozu a jednatel, by bylo potřeba zavést také nějaká pravidla a řád, který vyjasní a zjednoduší komunikaci a definuje lidem jejich úkoly, pravomoci a kompetence.

Nejprve jsem začala sama u sebe a vypravila se na motivační seminář pro vedoucí pracovníky. Moje očekávání seminář beze zbytku naplnil, v mnohém snad i předčil. Nadšená a nabitá novými poznatky jsem si představovala, jak záhy získám i své kolegy pro nový způsob práce.

Představy byly, bohužel, trochu jiné, než realita. Většina spolupracovníků se na mé nadšení dívala skepticky a s nedůvěrou. Bylo mi jasné, že abych je pro věc získala, bude třeba, aby jim věc někdo vysvětlil tak, jako mně. Po čase bylo rozhodnuto, že se podobného semináře zúčastní i moji kolegové. Firma Business Success nám pomohla uspořádat víkendový seminář, který pro některé mé spolupracovníky byl vůbec první formou vzdělávání, se kterou se při výkonu své funkce setkali. Seminář mimo jiné přispěl i k tomu, že měli možnost poznat se neformálně a blíže a jinak, než při práci. Navíc zjistili, že poznatky lze aplikovat nejen v práci, ale i v rodinném a osobním životě.

Společně jsme potom prosadili některá zlepšení a společná aktivita a spolupráce s BS vyústila ve vytvoření firemního orgboardu. Díky práci na tomto schématu jsme si vyjasnili pozice, úkoly, zodpovědnost, pravomoci a v neposlední řadě i komunikační linie. Tím, jak bylo vše definováno a ocitlo se na papíru resp. Orgboardu, bylo vše daleko jasnější a zřetelnější. Některým kolegům se svým způsobem i „ulevilo“, neboť konečně bylo pojmenováno to, co dělali a za co zodpovídali.

Díky tomu, že zástupce BS pan Ranc nás vždy po nějaké době kontaktoval a navštěvoval, neusnuli jsme na vavřínech a začali jsme rozpracovávat i jednotlivé popisy pracovních pozic – tzv. klobouky. Ocenili jsme jejich existenci především při rychlé výměně pracovníků na dané pozici nebo v případě dlouhodobé nemoci, kdy byl nutný zástup a rychlé zapracování náhradníka.

Ráda bych touto cestou poděkovala firmě BS a hlavně panu Rancovi za dlouholetou spolupráci, která probíhala a probíhá na vysoké profesionální úrovni, avšak srozumitelně a názorně, že byla a je pro klienta opravdovým přínosem.

Znovu jsem si to potvrdila celkem nedávno, kdy jsem měla možnost zúčastnit se v pražské pobočce dvoudenního semináře jedné nejmenované renomované firmy. Nepopírám snahu školitelů vytvořit zajímavé prostředí a osvěžovat výklad příklady z praxe- nicméně jsem po absolvování konstatovala, že další seminář už nenavštívím. Připadalo mi to při veškeré té snaze strohé, nezáživné, tabulkové, poučkové. V duchu jsem si představovala, jak by se prezentace tématu zhostila firma BS, a jsem přesvědčena, že výstupy by byly pro účastníka mnohem hmatatelnější a přínosnější.

Firma BS prokazuje ve vztahu k zákazníkům velice profesionální přístup a ačkoli semináře a školení nejsou úplně levné,vynaložených prostředků v žádném případě nelitujeme.

Do budoucna přejeme firmě BS hodně spokojených zákazníků, k nimž se řadí i firma Hatz CZ, s.r.o.

S pozdravem,

Ing. Jitka Kottová

Jednatelka, vedoucí provozu

Hatz CZ, s.r.o., Pražská 475, Vlachovo Březí, 384 22 – 10. ledna 2013

 

 

 

 

Otto Bock ČR s.r.o.

Otto Bock ČR s.r.o. Vážený pane řediteli,
rád bych se s Vámi podělil se zkušenostmi a změnami v naší společnosti. S Vaší firmou spolupracujeme již více jak tři roky. Za tuto dobu se v naší firmě udály pozitivní změny, o kterých se chci s vámi podělit.

Za dobu spolupráce nám vzrostl obrat o více jak 30 %, rozrostl se počet kmenových zaměstnanců a stoupla efektivita práce. Podařilo se nám vstoupit na trhy, které pro nás byly dříve nedostupné. Dnes jsme v některých odvětvích leadry trhu. Stále více pracujeme na etickém a morálním růstu zaměstnanců, což je pro naši společnost skoro tabu.

Jak jsme toho dosáhli?

Především je to díky systému, který jsme ve spolupráci s Vaši firmou zavedli a neustále zdokonalujeme. Je to produktová struktura „ORGBOARD“. V první řadě bylo nutné vyškolit vedení společnosti a to zejména poradní sbor ředitele. Tím se nastolila jednotná platforma a sjednotilo se odborné názvosloví synchronně s organizační produktovou strukturou. Následně bylo nutné uvést celý projekt v život. Využili jsme kreativní možnosti lektorů Business Success a vytvořily jsme školící semináře pro zaměstnance společnosti. Cíl byl jasný – sjednotit myšlení lidí z činnostního pojetí na produktové. Za tímto účelem proběhla řada seminářů a následně i kurzů. Je nemyslitelné rozvíjet společnost bez školení zaměstnanců. Tato investice se nám samozřejmě vrátila, neboť zásady a pojmy jsou vyzkoušené léty praxe a praktičnost všech informací a postupů vychází z reality podnikatelského života.

Závěrem bych chtěl ocenit Vaši etickou a morální formu způsobu spolupráce a ocenit Váš systém poradenství, nabídek a spolupráce.

Náš růst znamená i výrazný posun v oblasti péče o naše postižené spoluobčany jak na úrovni fyzické, ale i psychické. Etický přístup k rozvoji našich produktů v oblasti dětských postižení byl oceněn cenami na veletrzích Hospimedica 2007 a Pragomedika 2008.

Přeji Vám úspěšný rozvoj Vaší společnosti a mnoho spokojených a kreativně naladěných klientů.

S pozdravem

Ing. Václav Svrček
jednatel společnosti
Zruč – Senec dne 17. 7. 2008
Referenční dopis ke stažení ve formátu PDF.