Společenství vlastníků Vinohradská 1368, Praha 2

Společenství vlastníků Vinohradská 1368, Praha 2,
IČO: 07528132
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Vinohradská 1368/26, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

Společenství vlastníků Vinohradská 1368, Praha 2
Společenství vlastníků Vinohradská 1368, Praha 2

Datum vzniku a zápisu
10. říjen 2018
Spisová značka S 18947/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků Vinohradská 1368, Praha 2, Vinohrady
Sídlo Vinohradská 1368/26, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo : 07528132
Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Při výkonu funkce zastupuje
Mgr. Miloslav Štumpa
Most
Statutární orgán
Předseda společenství
MUROM a.s. IČO: 47282576
Koněvova 1686/112, 130 00 Praha
Den vzniku funkce: 10. říjen 2018
Počet členů
1
Způsob jednání
Předseda zastupuje společenství vlastníků ve všech věcech samostatně.

Společenství vlastníků jednotek pro dům Vinohradská 30/75, Praha 2

Datum zápisu 12. 5. 2010
Obchodní firma
Společenství vlastníků jednotek pro dům Vinohradská 30/75, Praha 2
Sídlo : Praha 2 – Vinohrady, Vinohradská 30/75, PSČ 120 00
IČO: 24665304
Právní forma : Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek pro dům Vinohradská 30/75, Praha 2
Společenství vlastníků jednotek pro dům Vinohradská 30/75, Praha 2

Spisová značka 11480 S, Městský soud v Praze
Účel nadace
– Zajišťování správy domu č. p. 30 postaveném na pozemku p. č. 1981, vše katastrální území Vinohrady, obec Praha
Statutární orgán
BLANKA NAVARA – předseda výboru
Praha – Vinohrady, Vinohradská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 9. 2017
den vzniku funkce: 13. 9. 2017
DAVID KABELE – člen výboru
Praha – Vinohrady, Vinohradská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 9. 2017
VLADIMÍRA LIPŠOVÁ – místopředseda výboru
Praha – Vinohrady, Vinohradská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 9. 2017
den vzniku funkce: 13. 9. 2017
Za výbor jedná navenek jeho předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru, které výbor zvolí z řad členů výboru. Jde-li o písemné právní jednání, musí být podepsáno dvěma členy výboru.

Společenství vlastníků Vinohradská 17/403 – Praha 2

Soud: Městský soud v Praze 27.10.2004
Spisová značka: S 5177
IČO: 27189210
Obchodní firma: Společenství vlastníků Vinohradská 17/403 – Praha 2
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek 27.10.2004
Stav subjektu: Tuzemská – Aktivní
Datum zápisu: 27.10.2004
den vzniku společenství: 13.2.2004 27.10.2004

Za výbor jedná navenek jeho předseda. K písemnému právnímu jednání se vyžaduje podpis předsedy výboru a dalšího člena výboru. 2.3.2016
K písemnému právnímu úkonu postačí podpis pověřeného vlastníka. 27.10.2004 – 2.3.2016
Jméno: PhDr. Jakub Salát 19.3.2019
Funkce: předseda výboru
Trvání členství: od 1.2.2018
Ve funkci: od 1.2.2018
Jméno: Ing. Daniel Lavička 19.3.2019
Funkce: Člen výboru
Trvání členství: od 1.2.2018
Jméno: Jana Holá 19.3.2019
Funkce: Člen výboru
Trvání členství: od 21.11.2018
Jméno: Ing. Pavel Škobis 27.10.2004 – 2.3.2016
Funkce: pověřený vlastník
Ve funkci: od 12.10.2004 do 10.12.2015
Jméno: Ing. Pavel Škobis 2.3.2016 – 16.1.2018
Funkce: Předseda výboru
Trvání členství: od 10.12.2015 do 31.12.2017
Ve funkci: od 10.12.2015 do 31.12.2017
Jméno: Pavla Faulová 2.3.2016 – 16.1.2018
Funkce: Člen výboru
Trvání členství: od 10.12.2015 do 31.12.2017
Jméno: Ing. Zdeněk Kalkus 2.3.2016 – 16.1.2018
Funkce: Člen výboru
Trvání členství: od 10.12.2015 do 31.12.2017

Volný trh

Ve volném trhu frankfurtské burzy cenných papírů se vedle německých akcií obchoduje převážně se zahraničními akciemi, dluhopisy německých a zahraničních emitentů, certifikáty a opčními listy. Vznikl 1. května spojením „regulovaného volného trhu“ a „neregulovaného volného trhu“. Volný trh není organizovaným trhem ve smyslu § 2 odst. 5 WpHG (zákona o obchodu s cennými papíry). Základ pro zahrnutí cenných papírů do volného trhu tvOří směrnice pro volný trh Německé burzy a.s. Existuje jen málo formálních předpokladů pro zařazení a žádné vyplývající povinnosti pro emitenta.

Lhůta k upisování

Při emisi cenných papírů mohou vkladatelé podat upisovací nabídky v období od jednoho do dvou týdnů. Teprve po skončení upisovací lhůty se zveřejňuje emisní kurz a přidělovací obchodní zvyklosti emitenta.

Náklady na transakci

Náklady na transacki vznikají při koupi a prodeji cenných papírů. Je-li objednávka provedena na prezenční burze, přistupuje k nákladům na transakci banky ještě courtage pro daného vedoucího skontra. Courtage sazby jsou jednotně stanoveny v poplatkovém řádu burzy. Ne všechny banky vykazují tyto náklady svým zákazníkům.

Bond

Dluhový cenný papír (dluhopis) jehož emitentem může být stát, municipalita či firma. V českém překladu jsou používány pojmy obligace či dluhopisy.

Nejdůležitějšími prvky každého dluhopisu jsou niminální hodnota, splatnost, výše úroku, způsob úročení.

Synonyma: Pevně zúročitelné cenné papíry, Obligace, Renty, Dluhopisy

Obnovovací list

Talon je poslední díl na kuponovém archu. Jestliže byly proplaceny dividendové a úrokové listy, dostává vlastník cenného papíru po předložení talonu nový arch. Při uchovávání depotu cenných papírů to vyřizuje automaticky banka vlastníka cenných papírů.

synonyma: Talon, Certificate of renewal, Úroková lišta, obnovovací kupon

Překlady italština a španělština

Potřebujete soudně ověřené překlady v těchto jazycích? Potřebujete najít někoho, kdo se za Vás postará o soudně ověřené překlady do italštiny, abyste mohli naleznout kupříkladu v Itálii práci, mohli mít svatbu, či cokoliv jiného? Pak je tu pro Vás internetový portál finskyprekladatel.cz, který Vám nabízí své služby v oblasti překladů do italštiny. Běžná doba dodání úředního překladu italštiny je do tří dnů, v případě zájmu jsme ovšem schopni překlad vyhotovit do 24 hodin.

Navíc Vám také nabízíme služby v oblasti úřední překlady z i do španělského jazyka nejrůznějších typů dokumentů. Především dbáme na to, aby námi nabízené služby dosahovaly maximální kvality, aby překlad byl bez chyb a byla dodržována stanovená doba dokončení překladu. Pokud byste potřebovali někoho, kdo se za Vás postará o překlady do španělštiny v maximálně možné úrovni, tak zajisté využijete široké nabídky finskyprekladatel.cz, která je tu pouze pro Vás. Překlady finština

Kombinovanou přepravu chemických výrobků brzdí nedostatek linek

Ve dnech 7. a 8. března 2018 se v Hotelu TATRA v Bratislavě konalo Nadnárodní schůzka pracovní skupiny projektu ChemMultimodal – Transnational Work Group meeting. Hlavním cílem setkání bylo projednání spolupráce a dalšího postupu přípravy pilotních projektů, jejichž cílem je přesun silniční přepravy výrobků a surovin v chemickém průmyslu na železniční přepravu, s očekáváním pozitivních ekologických a bezpečnostních dopadů. Informovala o tom Silvia Surová, generální sekretářka Svazu chemického a farmaceutického průmyslu SR (ZCHFP SR).
Projekt ChemMultimodal – „Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics“ je realizován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu Interreg Central Europe. Do projektu ChemMultimodal je zapojeno 7 regionů a 14 partnerů z různých zemí Střední Evropy. Slovenská republiku v projektu zastupuje ZCHFP SR.
Jaroslav Čermák, koordinátor projektu za ZCHFP SR k tomu uvedl: ,, Jednotliví partneři na schůzce prezentovali dosud dosažené výsledky projektu, jednalo se o možnostech a řešeních přesunu přeprav a poukazovalo se na překážky, se kterými se projektoví partneři při realizaci pilotních projektů setkávají. V pilotních projektech řešíme přepravy, které mají potenciál přesunu ze silniční dopravy na kombinovanou. Uvažovali jsme s přepravami na střední a větší vzdálenosti s využitím terminálů na Slovensku, v Česku a Rakousku. Problémem je nedostatek linek na přepravu jiných jednotek jako námořních kontejnerů. V některých velkých podnicích je velký potenciál, ale nevyhovující silniční síť i do nejbližších terminálů. Přínosem řešení je vyšší dovolena hmotnost souprav 44 tun, kterou ale někdy silniční síť nedovoluje. Zpožďuje se také uvedení nového terminálu v Žilině, který by mohl překládat návěsy na severním Slovensku. “
Dodal, že pilotní projekt České republiky je zaměřen na přepravy chemických výrobků do Španělska, čeští partneři se zaměřili na spojení se severem Itálie, maďarští s Belgií, polští také se Španělskem, italský pilotní projekt je zaměřen na propojení s Ukrajinou, německý s Británií a rakouský s Tureckem.
V blízké budoucnosti bude mimo jiné třeba řešit legislativu pro kombinovanou dopravu, a to nejen na úrovni Slovenska, ale i celé EU, protože ta současná je již zastaralá. Důležitá bude i podpora nákupu vozidel a rozvoj dopravních terminálů.
„Partnery pilotního projektu na Slovenku se stanou chemické společnosti GreenChem SK s.r.o., Duslo, a.s., Fortischem a.s. a Mondi SCP, a.s. Logistickými partnery budou společnosti METRANS Danubia S.p.A., LKW Walter, canil a DB Schenker, „uzavřel J. Čermák.