Živnost nebo s.r.o. – Nejdůležitější rozdíly

Každý, kdo přemýšlí nad podnikáním a začne svým představám dávat reálné základy, přemýšlí i nad formou podnikání. Na Slovensku je v současnosti několik možných forem podnikání, z nichž každá má svá specifika. Nejčastěji se však jednoznačně skloňují dvě formy a to živnost a společnost s ručením omezeným. Tyto dva typy jsou nejčastější formou podnikání na Slovensku. I když se na první pohled nemusí zdát, že jde o důležité rozhodnutí, opak je pravdou. V současnosti existují poměrně velké rozdíly ve více aspektech mezi těmito dvěma formami podnikání. Na internetu je k dispozici dostatek kvalitních článků, které se věnují výhodám a nevýhodám podnikání formou živnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Mým cílem není nyní vyčerpávajícím pokrýt všechny rozdíly ale soustředit se na to, co je podle mě nejdůležitější při konečném rozhodování.

Jednoznačně najdôrucenieležitejším rozdílem je ručení za majetek společnosti. Mohu si dovolit ručit za své podnikání celým svým majetkem? Na toto si každý musí dát odpověď sám a nejlépe hned na začátku. V případě, že se chystáte dělat jednodušší činnosti, ve kterých nehrozí, že byste se nějakým způsobem mohli ocitnout v soudních tahanicích, tak v tomto případě postačí podnikání formou živnosti. Myslete však na to, že při podnikání se mohou stát i neočekávané věci a problémy, do kterých byste se eventuálně mohli dostat a nemusí vůbec vzniknout vaší vinou. Pokud byste se teoreticky ocitly v problémech v souvislosti s neuhrazení svých závazků, ručíte za tyto závazky celým svým majetkem. Pokud byste i vyhlásili osobní bankrot, dluhů se ve skutečnosti i tak nezbavíte a může se to táhnout s vámi ještě velmi dlouho. Sro-čka poskytuje v tomto směru určitou jistotu, protože ručíte jen do výše majetku své společnosti. V případě problémů vaší firmy, vám na váš osobní majetek nikdo nesáhne. Při této formě podnikání je jednoznačně oddělen osobní majetek společníků a majetek firmy.

 

Dalším základním otázkou je, co vlastně chcete dělat? Jak chcete podnikat? Z čeho vám budou plynout příjmy? Pokud se chystáte provádět jednodušší činnosti je výhodnější založit živnost. Živnost je totiž celkově jednodušší tak jako na založení, tak i na správu všech potřebných věcí během jejího provozování. Při živnosti nejste povinen vést podvojné účetnictví a teoreticky vaše účetnictví může vypadat tak, že si do excelu vypočítáte postupně vaše příjmy a vaše výdaje. Velmi jednoduché! První rok jako živnostník nemusíte platit odvody na sociální pojištění a odvody v dalších letech se vám pak odvody vypočítávají z výšky vašich dosažených příjmů. Velmi málo administrativy je i se samotným vybavením živnosti. Vše se dá vyřídit na obvodním úřadě. Poplatky platíte v podstatě jen za to, jaké živnosti si zvolíte (za každou 5 eur). Následně je samozřejmě ještě třeba vybavit potřebné formality ve vaší zdravotní pojišťovně a sociální pojišťovně. Z hlediska administrativní náročnosti jednoznačně vyhrává živnost.

Refinancování úvěru

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, AUDIT KVALITNĚ A SPOLEHLIVĚ

Důležitým rozdílem je také výše základního kapitálu. Při živnosti není stanovena, při sro-čce je stanovena ve výši 5 000 eur. Těchto 5 000 eur je nutné mít k dispozici při zakládání společnosti. Po zaregistrování do obchodního rejstříku s nimi můžete volně disponovat. Složení povinné výše základního kapitálu bylo nedávno velmi diskutovaným tématem. Na jedné straně je pravda, že pokud to někdo s podnikáním myslí vážně tak takový vklad by neměl být problémem, ale na druhé straně existují typy podnikání (v současnosti stále více zmíněné start-upy), při kterých je důležitá hlavně myšlenka a kapitál v začátcích může být problém. I v této věci se však už připravují změny, které by měly přinést možnost založení sro již od jednoho eura.
Více o hypotékách

Každého podnikatele dříve či později (nejpozději v březnu) začnou zajímat daně. Z dosažených příjmů je totiž povinnost odvést státu kazimirdaň z příjmu. Zdanitelné příjmy se snižují o skutečně vynaložené výdaje, které slouží k zajištění těchto příjmů. Na Slovensku je však dobrým zvykem daně neplatit a tak se do výdajů zahrnuje všechno možné i nemožné. Většina podnikatelů se tak na konci roku ocitne ve ztrátě a neplatí žádnou daň z příjmu. Tomu však je už konec. A tady se dostáváme k dalšímu důležitému rozdílu mezi živností a sro Všechny sro-čky od zdaňovacího období 2014 musí platit daňové licence. Daňová licence je vlastně forma minimální daně, takže už se nebude moci stát, že na dani nezaplatíte ani cent. Tento krok je velmi rázný a určitě některé poctivé firmy něj doplatí. Avšak vzhledem k opravdu velkému počtu subjektů na trhu, které každoročně vykazovaly ztrátu, může být toto opatření i přínosem. Není přece možné, aby normálně fungující podnikatelské subjekty ukončovali každý rok svou činnost ve ztrátě.

Možnosti financování hypotéky

Ručení, administrativní povinnosti a daňové licence představují nejvýraznější rozdíly mezi těmito dvěma formami podnikání. Ve zkratce, pokud to s podnikáním myslíte vážně, máte reálný podnikatelský plán a vizi i do budoucna, vhodnější bude pro vás založení společnosti s ručením omezeným.

Hypoteční certifikát

O možnost získání hypotečního certifikátu většina lidí ani netuší. A mnoha lidem, kteří uvažují o koupi vlastního bydlení může takový dokument pomoci k lepší hypotéce a rovněž k minimalizaci problémů s výběrem vhodné nemovitosti.

Hypoteční certifikát je dokument, který, na požádání, vystaví banka klientovi. V tomto osvědčení jsou v podstatě uvedeny hlavní parametry úvěru, na který mě klient nárok. To znamená, že po vystavení klient již ví, na jakou maximální výši úvěru má nárok a také umí přibližně kalkulovat s výší úrokové sazby. Právě maximální výše úvěru já častokrát první otázkou klienta, který uvažuje nad hypotékou. Po získání hypotečního certifikátu je tak již snadněji hledat vhodnou nemovitost. Vyplatí se to rovněž ve spolupráci s realitními kancelářemi. Když klient ví už dopředu, jaký je jeho cenový strop, ideální nemovitost se vybírá mnohem snadněji. Hypoteční certifikát je tak velkou výhodou zejména pro lidi, kteří vědí, že v nejbližším období, chtějí kupovat nemovitost a financovat bydlení, ale nemají vybraný konkrétní objekt.

Vystavení hypotečního certifikátu je bezplatné a klienta k ničemu nezavazuje. Standardní platnost jsou tři měsíce. Jak je to s hypotékou vám řeknou nejlépe v bance. O vystavení hypotečního certifikátu lze samozřejmě požádat, iv případě, že žadatel není klientem banky. Vystavený hypoteční certifikát také může sloužit k sjednání lepších podmínek při žádosti o úvěr v jiné bance. V něm je totiž uvedena i předpokládaná úroková sazba, na kterou bude mít klient nárok, pokud se rozhodne čerpat úvěr v bance, která certifikát vystavila.

POTŘEBUJETE PORADIT OHLEDEM VYŘIZOVÁNÍ ÚVĚRU?

K vystavení hypotečního certifikátu jsou potřebné v podstatě veškeré doklady, které je nutné přikládat k žádosti o úvěr, kromě dokladů týkajících se zakládané nemovitosti a dokladů, prokazujících účel úvěru. Ke dvěma dokladem totožnosti je tak třeba připojit i údaje o příjmech žadatele. Podle těchto údajů banka již ví dopředu říct, na jakou výši úvěru bude mít klient nárok. Více o dokladech potřebných k vyřízení hypotečního úvěru naleznete v tomto článku.

Velmi důležitý je fakt, že i když klient již má vystaven hypoteční certifikát, tak banku to tak či tak k ničemu nezavazuje. I tak se konečná výška hypotéky a výše úrokové sazby odvíjí především od hodnoty zakládané nemovitosti. Na slovenském trhu bohužel možnost získání hypotečního certifikátu aktuální poskytují jen dvě banky. Jak jsem však již zmínil výše, v některých případech se vystaven certifikát jednou bankou, dá použít při sjednávání podmínek v jiné bance. Lepší podmínky umí rovněž v některých případech dohodnout i finanční zprostředkovatel, proto pokud uvažujete nad hypotékou, případně máte zájem o hypoteční certifikát, neváhejte mě kontaktovat.