Němci nám dluží 14 bilionů! Energetik Jaroslav Novák o reparacích ve spojení s jadernou energetikou.

V Paříži byl 21.12. 1945 reparačním výborem složeným z vítězů druhé světové války uznán reparační nárok za škody způsobené druhou světovou válkou ve výši 306 miliard předválečných korun československých. Tenkrát byl kurz tehdejších 1000 Kčs za trojskou unci. Což je potvrzeno i archivem ČNB. Dnes by to bylo 9,5 tis tun zlata a přepočteno na současný současný kurz zlata a české koruny to činí zhruba 14 bilionů korun. Spolková republika Německo v roce 1990 ústy v svého tehdejšího ministra zahraničních věcí Hanse Dietricha Genschera tento reparační nárok uznala. Proč k tomuto vypořádání dodnes nedošlo? O okolnostech ke kterým došlo si dnes budeme povídat s jaderným energetikem Jaroslavem Novákem. Tento reparační nárok by se dal využít projektem win2win, kdy Němci své odstavené jaderné elektrárny, ale převedou je do vlastnictví Českého státu. K tomuto účelu by mohl být zřízen například státní penzijní fond, z jehož výnosu by mohla být financována například důchodová reforma v České republice.  Politická reprezentace Českého státu má konat a ne, aby odkládala jakékoliv řešení zejména v této době, kdy podnikatelé jsou vysokými cenami energii likvidování a svoji výrobu přenáší a stěhují do jiných oblastí, kde jsou energie dlouhodobě levnější.

Němci nám dluží 14 bilionů! Energetik Jaroslav Novák o reparacích ve spojení s jadernou energetikou
Němci nám dluží 14 bilionů! Energetik Jaroslav Novák o reparacích ve spojení s jadernou energetikou

Jak jsme na tom v současnosti s dostavbou dalších dvou jaderných bloků Temelína?  59 miliard 4 bloky v cenách roku 1988, takže dnes by to bylo v současných cenách kolem 300 miliard. Dnes je není současná vláda schopna rozhodnout o stavbě ani jednoho bloku navíc takový blog by podle současné vlády stál kolem 300 miliard. Tedy tolik kolik stály dříve 4 bloky.  Zastropování cen elektrické energie byl mimořádně špatný krok vlády nerespektující dopady na celou českou ekonomiku. Přesto máme potenciál se vrátit na výsluní dodavatelů energie ale zatím jsme na chvostu. Taková je realita. Mohli bychom se dostat do první ligy dodavatelů energie. Co dělat víme a ví to i současná vláda, ale bude konat v našem zájmu? Samozřejmě že ne. Koná jen ve prospěch zájmu Berlína, Bruselu a Washingtonu. Je potřeba aby pro neschopnost skončila.

Spojte se s místními rodiči a zmocněte je k poznání pravdy o drogách

Sdílení pravdy o drogách s rodiči, které pomůže zastavit krizi z předávkování postihující místní mládež

Bridge se zavázal zajistit, že mládež, jako jsou tito členové fotbalového klubu, bude mít pravdu o drogách, aby se mohla sama rozhodnout, že s drogami nebude experimentovat.
Bridge se zavázal zajistit, že mládež, jako jsou tito členové fotbalového klubu, bude mít pravdu o drogách, aby se mohla sama rozhodnout, že s drogami nebude experimentovat.

Dobrovolníci z Bridge Publications Inc., vydavatelé literatury faktu zakladatele scientologie L. Rona Hubbarda, oslovují rodiče, aby pomohli zastavit krizi z předávkování postihující místní mládež. Rodiče jsou nejvlivnějším faktorem v tom, zda jejich děti budou či nebudou zneužívat drogy nebo alkohol, podle Správy služeb v oblasti zneužívání návykových látek a duševního zdraví amerického ministerstva a zdravotnictví a sociálních služeb. Zejména nyní, kdy počet úmrtí na předávkování opioidy vzrostl za tři roky o 121 procent, je role rodičů při zajišťování bezpečnosti svých dětí důležitější než kdykoli předtím.

Sdílení iniciativy Truth About Drugs s fotbalovými maminkami a tatínky, abychom jim pomohli diskutovat o tomto naléhavém problému s jejich dětmi
Sdílení iniciativy Truth About Drugs s fotbalovými maminkami a tatínky, abychom jim pomohli diskutovat o tomto naléhavém problému s jejich dětmi

Droga fentanyl stojí za prudkým nárůstem úmrtí na předávkování drogami. Obchodníci s drogami přidávají fentanyl k nelegálním drogám a padělkům léků na předpis, aby byli návykovější. Fentanyl je 50krát účinnější než heroin . I malá dávka, náhodně požitá, může vést k předávkování. Z tohoto důvodu může experimentování s látkou i jednou skončit smrtí.

Scientologická církev Cambridge Ontario Kanada

Foundation for a Drug-Free World, iniciativa protidrogové výchovy a prevence, kterou Scientologická církev podporuje, zjistila, že rodiče se často zdráhají konverzovat o drogách se svými dospívajícími a mladistvými, protože ve skutečnosti nevědí, jak se k nim v této důležité otázce postavit. a nemají pocit, že o těchto látkách vědí dost na to, aby odpověděli na jejich otázky.

To je důvod, proč se zaměstnanci Bridge Publications, nadšení pro záchranu mladých životů před náhodným předávkováním drogami nebo závislostí, setkali tento měsíc se skupinou rodičů v Torrance Park, nedaleko City of Commerce, kde sídlí Bridge Publications.

Vybrali si tyto rodiče, protože se jasně zajímali o bezpečnost svých dětí a podíleli se na nich. Tyto fotbalové mámy a tátové přivádějí své děti do parku a zůstávají tam, zatímco trénují, aby je přivedli domů.

Dobrovolníci Bridge představili 18 matkám a otcům iniciativu The Truth About Drugs nadace pro svět bez drog. Přinesli s sebou brožury o nejčastěji zneužívaných drogách a dali je rodičům, aby se mohli vzdělávat a měli větší jistotu, že se svými dětmi přistoupí k tomuto životně důležitému tématu.

„Mám pocit, že nejlepším nástrojem proti drogám je prevence,“ říká Lucia Winther, referentka pro styk s veřejností ve společnosti Bridge Publications. „Tyto materiály sdílíme s rodiči, abychom jim poskytli to, co potřebují k zajištění bezpečnosti jejich dětí. Věříme, že místní podniky by měly přispět svým dílem k pomoci svým komunitám, a proto přispíváme svým časem a úsilím k řešení důležitých problémů.“

Foundation for a Drug-Dree World je nezisková veřejně prospěšná společnost, která poskytuje mládeži a dospělým faktické informace o drogách, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a žít bez drog. Pro více informací se podívejte na oceňovaná videa a celovečerní dokument The Truth About Drugs, stáhněte si nebo si objednejte brožury nebo absolvujte bezplatné online kurzy drogové výchovy na webových stránkách Nadace pro svět bez drog na www.drugfreeworld.org .

Pro více informací o Bridge Publications Inc. sledujte epizodu Inside Scientology , na Scientologické televizi, dostupné v 17 jazycích na DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse a streamování na Scientology.tv , v mobilních aplikacích a prostřednictvím Platformy Roku, Amazon Fire a Apple TV.

Chcete-li se připojit k Bridge Publications k budoucím informačním akcím ve prospěch komunity, kontaktujte Lucii Winther na adrese

(323) 888-6200 nebo lwinther@bridgepub.com .