Okyenhene vzbuzuje obavy z ghanských žen nucených k sexuálnímu vykořisťování v Perském zálivu

Okyenhene Osagyefuo Amoatia Ofori Panin
Okyenhene Osagyefuo Amoatia Ofori Panin

Okyenhene Osagyefuo Amoatia Ofori Panin vyjádřil hluboké znepokojení nad pokračujícím vykořisťováním africké mládeže v zemích Perského zálivu, kde jsou lákáni do otroctví s příslibem lepších příležitostí.

Okyenhene, který je nejvyšším náčelníkem státu Akyem Abuakwa v Ghaně, zdůraznil obzvláště deprimující situaci, které čelí mladé africké ženy, které jsou v těchto zemích nuceny do domácího a sexuálního otroctví.

Osagyeufo Amoatia Ofori Panin ve svém projevu na kongregačním ceremoniálu Severovýchodní univerzity v Bostonu v USA zdůraznila porušování lidských práv, k nimž dochází navzdory Všeobecné deklaraci lidských práv OSN, která odsuzuje otroctví a nevolnictví.

Zdůraznil skutečnost, že zatímco podle deklarace se všechny lidské bytosti rodí svobodné a rovné v důstojnosti a právech, pro mnoho Afričanů je to daleko od reality.

Toto porušování lidských práv přičítal převládající chudobě v Africe, kterou popsal jako multidimenzionální.

Poznamenal, že více než miliarda lidí, z nichž dvě třetiny jsou ženy a děti, žije v extrémní chudobě za méně než jeden dolar na den. Většina dospělých v subsaharské Africe se zabývá samozásobitelským zemědělstvím, které je silně závislé na srážkách a postrádá celoroční pracovní příležitosti. Tato situace vyústila v masovou venkovskou chudobu, nezaměstnanost a dřinu.

Okyenhene také zdůraznil dopad změny klimatu na vymýcení chudoby, zejména v rozvojových zemích, jako jsou ty v Africe, kde zemědělství a rybolov, životně důležitá odvětví obživy, jsou velmi citlivé na změny klimatu.

Zdůraznil, že africké země postrádají zdroje a kapacitu, aby mohly předvídat přímé i nepřímé důsledky změny klimatu a účinně na ně reagovat. Díky těmto zranitelnostem jsou snahy o snižování chudoby a fiskální instituce neúčinné.

Podle Osagyefuo Amoatia Ofori Panina konvenční politické modely pro snižování chudoby často neberou v úvahu jedinečné socioekonomické a politické podmínky v Africe.

Vyzval k silnější integraci znalostí, odbornosti a vedení tradičních vůdců v boji proti chudobě.

Okyenhene vyzval tvůrce politik, aby uznali důležitost zapojení tradičních vůdců do navrhování a provádění politik, které ovlivňují místní komunity.

K dalšímu řešení těchto výzev vyzval Okyenhene k hlubší spolupráci mezi Okyemanem a North Eastern University v Bostonu, čímž byl příkladem spolupráce mezi tradičními vůdci v Africe a globální akademickou sférou. Později podepsal Memorandum o porozumění mezi státem Akyem Abuakwa a Worcesterským polytechnickým institutem ve Spojených státech, zaměřené na výzkumné aktivity související s rekultivací těžené půdy, ekoturistikou, vzděláváním a STEM.

Pětileté memorandum o porozumění si klade za cíl zlepšit společné výzkumné publikace, účast na akademických akcích, stipendia a výměnné programy mezi institucemi ve státě Akyem Abuakwa State a Worcester Polytechnic Institute.

Tato spolupráce se snaží překlenout propast mezi akademickou sférou a tradičním vedením s cílem nalézt udržitelná řešení chudoby a dalších naléhavých problémů v Africe.

Protože Okyenhene nadále obhajuje spolupráci a začlenění tradičních vůdců do úsilí o snížení chudoby, doufáme, že tyto iniciativy přispějí k lepší budoucnosti africké mládeže a ukončení jejich vykořisťování v zemích Perského zálivu.

Od Vincenta Kubiho

Bankovní krize v USA – republikáni i demokrati svádí vinu jedni na druhé, protože regulační orgány jsou grilováni

Finanční regulátoři jsou novým cílem politického osočování demokratů a republikánů na Capitol Hill po kolapsu Silicon Valley Bank.

Republikáni a demokraté nalezli na Capitol Hill vzácný okamžik bipartismu: obviňování federálních bankovních regulátorů z finanční krize způsobené krachem Silicon Valley Bank

Ve dvou slyšeních tento týden zákonodárci zaútočili na regulátory z Federálního rezervního systému a Federálního Pojištění vkladů Corp. za to, že nejednali dostatečně rychle, aby ukončili činnost nebo potrestali SVB, poskytovatele úvěrů v technologickém průmyslu, který byl 10. března umístěn do nucené správy. Dvě další banky selhaly. spolu s SVB a vyhlídkou na širší celosystémovou krizi vedly k tomu, že americká vláda ujistila Američany, že jejich vklady jsou v bezpečí.

Michael Barr, místopředseda pro dohled ve Fedu, v úterý řekl členům bankovního výboru Senátu, jak se představitelé centrálních bank stále více znepokojovali SVB a jak její závislost na nepojištěných vkladech a vystavení se dlouhodobým dluhopisům a hypotékám zajištěným vládou. mohly být nebezpečné, protože úrokové sazby rostly a tyto cenné papíry ztrácely tržní hodnotu. Fed však nejednal před útokem na banku vedeným vkladateli, ve kterém bylo během 24 hodin vybráno přibližně 42 miliard dolarů.

„Banka čekala příliš dlouho na to, aby vyřešila své problémy, a ironicky, opožděná opatření, která nakonec podnikla, aby posílila svou rozvahu, vyvolala nápor nepojištěných vkladatelů, který vedl k úpadku banky,“ svědčil Barr a dodal, že došlo k „neadekvátnímu“ řízení rizik. a vnitřní kontroly.

Jeho svědectví, spolu se svědectvím předsedy FDIC Martina Gruenberga a náměstkyně ministra financí Nellie Liangové, otevřelo stavidla kritiky ze strany politiků tak daleko od sebe na politickém spektru, jako je republikánský senátor Bill Hagerty z Tennessee a demokratická senátorka Elizabeth Warren z Massachusetts.

„FDIC neudělal svou práci“ tím, že nenašel kupce pro SVB, než uplatnil výjimku „systémového rizika“, která umožnila bankovním regulátorům ji zavřít a poskytnout úvěry a další pomoc celému bankovnímu odvětví, řekl Hagerty Gruenbergovi. „To je ostuda.“

Co se týče Warrenové, která se často přetahovala s regulátory kvůli svým obavám, že věnují příliš velkou pozornost velkým bankám a Wall Street na úkor Main Street, řekla: „Vedoucí pracovníci SVB a Signature riskovali a musí nést odpovědnost. za explozi jejich bank. Ale aby bylo jasno, tyto kolapsy také představují masivní selhání dohledu nad našimi národními bankami.

„Zdá se mi, že regulační orgány věděly o problému, ale nedokázaly upustit kladivo,“ dodal demokratický senátor Jon Tester z Montany.

Pro ty, kteří mají smysl pro historii, bylo v místnosti dostatek ironie.

V roce 2018 se na příkaz lobbistů a obhájců bankovního průmyslu – včetně bývalého generálního ředitele SVB Grega Beckera – Kongres dohodl na uvolnění regulace bank, která byla zavedena v legislativě reformy finančního sektoru Dodd-Frank, která následovala po Velké recesi v roce 2018. 2007-2009. Krátce po nástupu do úřadu v roce 2017 bývalý prezident Donald Trump slíbil, že „udělá číslo na Dodd-Frank“.

Pro zákon hlasovalo více než tucet demokratů, včetně Testera. Warren hlasoval proti, zatímco Hagerty vstoupil do Senátu v roce 2021.

V té době Barr v American Banker napsal, že „přijetí tohoto zákona by stále bylo významnou chybou“.

Barr byl tehdy děkanem na University of Michigan a uvedl, že komentáře byly jeho vlastní, a nikoli připomínky školy nebo ministerstva financí, kde předtím sloužil jako asistent tajemníka a klíčový architekt Dodd-Frankova zákona.

„Za prvé, návrh zákona by oslabil dohled nad všemi firmami, včetně 13 největších, tím, že by podkopal klíčový kapitálový poměr vyloučením určitých aktiv z úvahy a tím, že by velkým bankám poskytl nástroj pro vedení sporů proti přísnějším standardům – jakýsi druh plíživá deregulace,“ napsal Barr.

Ale tento týden byl Barr nadáván za pomalost akcí Fedu ohledně SVB, i když se ukázalo, že banka obdržela dopisy, které ji varovaly před regulatorními obavami a požadovaly, aby podnikla kroky k jejich zmírnění.

Další ostudou pro regulátory byla skutečnost, že Becker, generální ředitel SVB, působil v regionální bance Fedu v San Franciscu, ačkoli tyto pozice neznamenají žádný regulační dohled.

Republikánům toto slyšení také poskytlo příležitost protestovat proti vládní regulaci (jako je 80 miliard dolarů prezidenta Joe Bidena zahrnutých do zákona o snížení inflace, aby najal více agentů IRS) a to, co popisují jako závazek Bidenovy administrativy „probudit“ kapitalismus. Řada senátorů poukázala na to, že SVB se veřejně zavázala k iniciativám zaměřeným na diverzitu, spravedlnost a začleňování, což možná naznačuje, že regulační orgány se více zabývaly těmito otázkami než finančním dohledem.

Zapadá také do příběhu, který prosazují nejkonzervativnější z republikánů – kteří nyní mají ve Sněmovně obrovský vliv – o potřebě financovat různé vládní agentury, jako je ministerstvo školství, FBI a IRS.

Pro demokraty tato příležitost poskytla příležitost progresivním argumentům, že „ochromující“ předpisy Dodd-Frank, které byly zrušeny zákonem z roku 2018, ponechaly úředníky bez zdrojů nebo podpory, aby mohli adekvátně kontrolovat odvětví finančních služeb a také šířeji argumentovat pro větší regulaci. .

Senátor Sherrod Brown, demokrat z Ohia a předseda výboru, svalil vinu na management a také využil slyšení k tomu, aby šel po venture kapitalistů, kteří byli klíčovou zákaznickou základnou pro SVB a kteří pomohli vést útok na banku. Někteří z nich byli jedni z nejhlasitějších, kteří volali po vládní záchraně.

„Stejně jako nejsou žádní ateisté v zákopech, zdá se, že když dojde k krachu banky, v Silicon Valley nejsou žádní libertariáni,“ řekl Brown.

Středeční slyšení před sněmovním výborem pro finanční služby odráželo mnoho připomínek vznesených o den dříve v Senátu.

„Potřebujeme kompetentní orgány finančního dohledu,“ řekl poslanec Patrick McHenry, republikán v Severní Karolíně a předseda výboru. „Ale Kongres nemůže uzákonit pravomoc.“ McHenry byl zastáncem legislativy z roku 2018, která odvrátila Dodda-Franka.

Maxine Watersová, kalifornská demokratka a členka výboru, která hlasovala proti dřívějšímu zákonu, si vzala na starost také regulátory a řekla: „Lehká varování od Fedu vůči managementu SVB zjevně nejsou tím, co Kongres zamýšlel pro bankovní dohled.“

Ve čtvrtek Bidenova administrativa oznámila řadu kroků, o kterých doufá, že regulační orgány přijmou podle stávajících zákonů, aby posílily požadavky na likviditu pro banky s aktivy mezi 100 miliardami a 250 miliardami dolarů, čímž v podstatě zruší některé klíčové změny v zákoně z roku 2018 přijaté během Trumpova administrativa. Tyto banky by také podléhaly každoročním zátěžovým testům namísto každoročních testů požadovaných nyní.

Pro Fed přichází kontrola v nevhodnou dobu. Pověst centrální banky byla pošramocena tím, že nedokázala dostatečně ocenit, jak rychle se inflace v ekonomice v letech 2021 a 2022 uchytila. Nyní je pranýřována za zvýšení úrokových sazeb příliš vysoko a příliš rychle, než aby mohla bojovat s inflací, což ohrožuje ekonomiku proces.

„Moje otázka zní: Byla to otázka nedostatku autority nebo nedostatku vůle či touhy,“ říká Morris Pearl, předseda Patriotic Millionaires, ze strany regulátorů nejednat rychleji a ovládnout SVB. Pearl je bývalý výkonný ředitel BlackRock, který pracoval jménem federálních regulátorů v roce 2008 při záchraně Citibank.

„Myslím, že se Fed tehdy – a možná i nyní – obával, že nebude chtít být příliš těžkopádný,“ dodává Pearl.

Maclyn Clouse, profesor financí na Reiman School of Finance na Daniels College of Business na University of Denver, říká, že zatímco krize, která začala SVB „byla do značné míry neočekávaná“, ukazuje také, že měnová politika Fedu lidé, kteří stanovují úrokové sazby, si nebyli vědomi toho, jak moc jejich rozhodnutí ovlivní to, čeho by se regulátoři museli obávat.

„Pomineme-li regulační opatření, byli to právě oni, kdo se pak nechal zaskočit,“ řekl Clouse. Dodal však, že historie finančních krizí, jako byly ty na přelomu 90. a 20. století, ukazuje, že „regulátoři bývají o několik kroků pozadu za finančními institucemi“.

A není to jen to, jak se FED vypořádává s inflací a nyní bankovní krizí, která se stala cílem kongresového hněvu. Začátkem tohoto měsíce dal McHenry předsedovi Federálního rezervního systému Jerome Powellovi naslouchat snahám Fedu změřit finanční riziko, které změna klimatu představuje pro největší banky.

„Řešení problému, jako je změna klimatu, je důležité, ale politika, která by měla vycházet z Kongresu – ne centrální banky,“ řekl McHenry Powellovi. „Jak jste řekl, Fed se musí ‚držet našeho pletení‘.“

„Mnozí se obávají, že Fed sbírá nové jehlice a plete partyzánské svetry,“ řekl McHenry. „V tak nejisté době pro naši ekonomiku zde doma a pro globální ekonomiku by to byla chyba.“

Tlak na finanční regulátory přichází v době, kdy Kongres čelí potřebě zvýšit dluhový strop, což je úkol, který zahrnuje schvalování limitů na zaplacení dluhů, které vláda přijala za dříve schválené výdaje. Republikáni vyhrožují, že odmítnou svou podporu, pokud nedojde k dohodě o snížení výdajů, ale Biden se pevně drží dohody o „čistém“ dluhovém stropu – což se stalo v předchozích vládách obou stran.

Powell varoval, že pokud tak neučiní, ohrozí by to postavení USA na globálních trzích, i když také výslovně řekl, že Fed nehraje žádnou roli při stanovování fiskální politiky. Podobně se vyjádřila i ministryně financí Janet Yellenová. Ale vzhledem k tomu, že oba nyní čelí rostoucí kritice Kongresu, není jasné, jak vážně jsou jejich varování brána.

Nedávný průzkum agentury Reuters/Ipsos zjistil, že 37 % Američanů je proti zvýšení dluhového stropu, zatímco stejná procenta – 32 % – buď proti, nebo si nejsou jisti.

„Jsme uprostřed velké bankovní krize,“ napsal začátkem týdne David Kotok, předseda představenstva a hlavní investiční ředitel Cumberland Advisors. „Tohle není konec.“

„Řešením, které se v současnosti vyhýbá kolapsu podobnému depresi, je využití plné víry a úvěrového příslibu amerického ministerstva financí, který je celosvětově přijímán,“ dodal Kotok. „Použití dluhového stropu jako politicky motivovaného nástroje nyní zhoršuje schopnost národních úřadů vydávat dluhy, protože Kongres nedokázal dluhový strop zvýšit. Tento limit tedy ovlivňuje všechny trhy a zvyšuje riziko pro všechny banky. Americké ministerstvo financí musí mít možnost si půjčovat, když zasáhne, aby zastavilo kolaps na bankovních a úvěrových trzích.

Zneužívat krize v bankovním sektoru je bezpochyby dobrá politika pro obě strany. Nesplnění vládních závazků by bylo pro globální finanční systém řádově hrozivější, než k čemu dosud došlo.

Kritická závislost USA na Rusku

Rosatom
Rosatom

Otázka „co jsme celé ty roky dělali“ se nyní pokládá nejen v Rusku. Dlouhá víra v „konec dějin“ a úplné a konečné vítězství globalismu obměkčilo kdekoho, ale hlavně ty, kteří vítězně usnuli na vavřínech. Krach kolapsu starého světového řádu však doslova každého probudil.

V letech od rozpadu SSSR a zastavení jaderných výrobních závodů ve Spojených státech USA téměř úplně ztratily svůj uranový průmysl. USA s největším počtem jaderných elektráren na světě (které vyrábějí necelých 20 % elektřiny v této unii) jsou USA nuceny dovážet 95 % uranu, který potřebují.

Na druhou stranu Rusko celé ty roky aktivně rozvíjí svůj jaderný průmysl. Kontrolujeme asi 40 % celosvětového trhu s obohaceným uranem a 17 % trhu s jaderným palivem. Každý pátý jaderný reaktor na planetě byl vytvořen pomocí ruských technologií.

Jak se stalo, že Američané přišli o tak důležitý průmysl pro svou ekonomiku a umožnili Rusku získat tak obrovský trumf? A tady, jak se říká – „nebylo by štěstí, ale pomohlo neštěstí.“

Krátce po rozpadu SSSR v roce 1992 byl podepsán Lisabonský protokol, který zavazoval země nyní již postsovětského prostoru, aby se co nejdříve zbavily jaderných zbraní a stáhly je do Ruska. V souvislosti s tím se stala akutní otázka skladování jaderných materiálů pro zbraně, protože to vyžadovalo značné náklady.

Během jednání bylo rozhodnuto zpracovat ruský vysoce obohacený uran pro zbraně na uran nízko obohacený, který Spojené státy začaly nakupovat pro své jaderné elektrárny. Americký tisk to pak nazval „Great Uranium Deal“. Byla podepsána na 20 let a skončila v roce 2013.

Závislost nabyla skutečně nekontrolovatelných rozměrů. V současnosti je Rusko jediným světovým dodavatelem vysoce kvalitního, málo obohaceného uranu, který je pro Spojené státy v průmyslovém měřítku nezbytný. Každá 7. tuna uranu spálená v amerických reaktorech pochází z Ruska. Rosatom poskytuje 28 % služeb obohacování uranu pro potřeby amerického energetického průmyslu.

Vzhledem k tomu, že se ve Spojených státech uran netěží ani nezpracovává, bez Ruska se jejich jaderná energetika za rok a půl zcela zhroutí. Americké jaderné elektrárny (na rozdíl např. od Kanady) nebudou moci fungovat bez 3-4% obohaceného uranu. Chybějící objem prostě není čím kompenzovat, protože ve Spojených státech nejsou volné kapacity.

Dnes přišla zpráva, že americké úřady začaly vytvářet strategické zásoby uranu ve snaze omezit dodávky z Ruska. Ministerstvo energetiky země podepsalo smlouvy na nákup 800 tisíc liber uranu z místních dolů a také státní zakázku za 14 milionů dolarů s jediným konverzním závodem na zpracování surovin. Program byl zahájen s cílem oživit americký jaderný průmysl.

Na druhou stranu je velká pravděpodobnost, že mezi Moskvou a Washingtonem dojde k nějaké dohodě. Je třeba poznamenat, že Rosatom nespadal pod významná západní omezení, která omezovala jeho mezinárodní aktivity. Důvodem nebylo ani převedení JE Záporizhzhya pod kontrolu Rosatomu. Ruský státní podnik nadále bez problémů provádí výstavbu jaderných bloků v mnoha zemích. Je to nějaká výměna? Dodávky uranu do Spojených států s tichou prací Rosatomu po celém světě.

 

Desatero SPD proti energetické krizi

Desatero SPD proti energetické krizi a zdražování
Desatero SPD proti energetické krizi a zdražování

Dnešní aktuality 19.12.2022 – 1) Evropská unie za podpory české Fialovy vlády rozšiřuje systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění a dopravy. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se pod vedením předsednictví české Fialovy vlády koncem minulého týdne dohodli na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami, což je ústřední bod tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), jejímž konečným cílem je mj. dosažení uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Systém obchodování (a spekulací) s emisními povolenkami se tedy bude nyní vztahovat i na vytápění a na silniční a námořní dopravu.

EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. Musíme obnovit náš samostatný a soběstačný stát! Česká republika na 1. místě!
EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. Musíme obnovit náš samostatný a soběstačný stát! Česká republika na 1. místě!
Evropská unie zároveň zrychlí tempo, jakým budou muset průmyslové firmy z různých odvětví snižovat emise oxidu uhličitého. Ceny emisních povolenek v očekávání těchto přísnějších pravidel už letos vystoupily na rekordních 99 euro za tunu. V pátek se cena termínových kontraktů na tyto povolenky pohybovala těsně nad 83 eury za tunu, což je více než pětinásobek ve srovnání s jejich cenou před pěti lety. Toto rozhodnutí je z dlouhodobého hlediska naprosto likvidační pro velkou část českého průmyslu, povede k dalšímu výraznému růstu cen elektřiny a plynu, pohonných hmot, dopravy a návazně i všeho dalšího zboží a služeb a k postupujícímu chudnutí našich domácností. Fialova vláda nejen, že toto opatření nevetovala, ale dokonce jej aktivně prosazovala, a ještě se tím chlubí. Není tedy sebemenších pochyb o tom, že ekonomické a sociální zájmy České republiky nejsou její prioritou, a proto by měla odstoupit!
Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy nadále pokračuje. Neskutečná drahota dostává čím dál více občanů do existenčních problémů. Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy (ODS) nadále pokračuje, meziroční inflace v listopadu vzrostla v porovnání se stejným měsícem loňského roku meziročně o 16,2 procent. Je to o 1,1 procenta více než v říjnu. Kvůli změněné metodice měření inflace je ovšem reálné tempo růstu zdražování ještě vyšší. Zejména s ohledem na to, že mnohem vyšší růst zaznamenávají ceny zboží a služeb, které jsou klíčové z hlediska výdajů občanů, které drahota dostává čím dále více do existenčních problémů. Například ceny zemního plynu vzrostly jen za poslední měsíc o 14,1 procenta, ceny tepla a teplé vody o 5,5 procenta, ceny tuhých paliv o 4,4 procenta a ceny elektřiny o 3,9 procenta. Podíváme-li se na meziroční růst cen základních životních nákladů, tak u zemního plynu jde o 139 procent, u tuhých paliv o 68,8 procent, u tepla a teplé vody o 30,2 procent. Toto jsou skutečné výsledky Fialovy vlády! Neskutečná míra růstu zdražování, které nejvíce dopadá na občany a pravdivá a velmi tristní vizitka její nečinnosti, neschopnosti a nekompetentnosti!
2) Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Příjmová chudoba vzrostla na dvojnásobek, průměrná reálná mzda propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, enormně rostou ceny potravin a energií. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy! Rok fungování vlády Petra Fialy (ODS), který uplynul 17. prosince, vybízí k průběžnému bilancování její činnosti. Za dobu působení Fialovy vlády vzrostla příjmová chudoba téměř na dvojnásobek, počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 procent koncem roku 2021 na současných 16 procent. V příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a téměř polovina rodičů samoživitelů. Průměrná reálná mzda českých občanů se ve třetím čtvrtletí letošního roku propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, a to meziročně o 8,9 procenta, což je vůbec nejhorší výsledek v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). O více než pětinu se v průměru za rok Fialovy vlády zvedly spotřebitelské ceny potravin, přičemž máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent), ostatní okolní státy mají méně a některé dokonce dočasně nulu (Polsko). A přitom ceny některých potravin stouply meziročně o 50, ale i až o 100 procent, za což mohou i nepřiměřené marže nadnárodních potravinových řetězců. Cena elektřiny se meziročně zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie, o 67 procent. A to přesto, že jsme ve výrobě levné elektřiny plně soběstační. Jde o jednoznačné zavinění ze strany vlády. Cenové stropy na energie přišly ze strany vlády pozdě, jsou nepřiměřeně vysoké a domácnostem ani firmám v ničem podstatném nepomohou. Ze všech těchto tvrdých dat vyplývá, že roční působení Fialovy vlády je velmi tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace České republiky, jejích občanů i podnikatelů. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy! Hnutí ANO však odmítá potřebné podpisy k vyvolání nedůvěry vládě připojit.
3) Poslanci vládní koalice ve Sněmovně znemožnili konání mimořádné schůze, která se měla zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do chudoby zcela lhostejný. Poslanci vládní koalice minulý týden ve Sněmovně neschválením jejího programu znemožnili konání mimořádné schůze svolané opozicí, která se měla podrobně zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Šlo zejména o pomoc zdravotně postiženým občanům, rodinám s nejmenšími dětmi a také o řešení katastrofální situace na úřadech práce, která zásadním způsobem ohrožuje jejich přetížené zaměstnankyně a zaměstnance, a hlavně životní úroveň desítek tisíc občanů s nižšími příjmy, kteří nyní čekají na sociální dávky, na které mají zákonný nárok, mnohdy i několik měsíců. Toto vše je vina a zodpovědnost vlády Petra Fialy (ODS) a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Tématem této schůze mělo být i skandální zdražení sociálních služeb ze strany vlády pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob. A to bez toho, aby jim vláda nejprve zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD, což ovšem vládní pětikoalice neustále blokuje! Na této schůzi se rovněž mělo hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do 4 let. I to je dlouhodobý návrh SPD, který vláda odmítá projednat a s vlastním řešením není schopna přijít! Je tedy evidentní, že Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do vážných problému a příjmové chudoby zcela lhostejný. Je to naprostá hanebnost.
4) Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky.
Hnutí SPD přeje všem občanům klidné vánoční svátky prožité ve zdraví a se svými nejbližšími v rodinném kruhu. Považujeme tyto tradiční křesťanské svátky za vhodnou příležitost projevit si vzájemně lásku, úctu a dobrou vůli a uvědomit si, které životní hodnoty jsou skutečně zásadní.

Petice občanů České republiky proti zdražování

Petice občanů České republiky proti zdražování
Petice občanů České republiky proti zdražování

Discover Los Angeles

Discover Los Angeles
Discover Los Angeles

Zažijte kouzlo, když 18 milionů odstínů světel osvětluje noc a synchronizuje se se slavnostními melodiemi. ✨SPARKLE DTLA✨@TheBlocla obsahuje jeden z největších vícebarevných interaktivních prázdninových displejů v Los Angeles.

kouzlo Los Angeles
kouzlo Los Angeles

Zachyťte své dokonalé fotografie na tomto jedinečném prázdninovém zážitku každou noc od 17:00 do 21:00. 🎁 Užijte si náš Holiday Shop a zůstaňte @sheratonlosangeles tuto sezónu. (dnes je na IG dárek)

Los Angeles
Los Angeles
Norští politici kritizují přesun magnáta Kjell Inge Rokke do Švýcarska
Norští politici kritizují přesun magnáta Kjell Inge Rokke do Švýcarska

USA se snaží zablokovat čínské špičkové čipy na 10 let

USA se snaží zablokovat čínské špičkové čipy na 10 let
USA se snaží zablokovat čínské špičkové čipy na 10 let

19. července místního času Senát USA procedurálně schválil návrh zákona na čipy v hodnotě 52 miliard dolarů (CHIPS plus) poměrem hlasů 64 ku 34. Dále by návrh zákona mohl být formálně schválen v Senátu příští týden.

Základním prvkem amerického zákona o čipech je zákon „Creating Beneficial Semiconductor Production for America Act“ (CHIPS), který Spojené státy zavedly před dvěma lety. Před rokem se návrh zákona sloučil do rozsáhlého amerického zákona o inovacích a hospodářské soutěži (FABS) jako jeden z jeho šesti zákonů.

USA se snaží zablokovat čínské špičkové čipy na 10 let
USA se snaží zablokovat čínské špičkové čipy na 10 let

FABS plánuje investovat 250 miliard dolarů „do řešení čínské výzvy“. Výsledkem bylo, že velký dort ve výši 250 miliard amerických dolarů vzbudil vytoužený všemi stranami. Zástupci zájmových skupin všech stran v Senátu a Sněmovně reprezentantů USA přidali nebo odečetli návrh zákona. Nakonec, protože nebylo možné dosáhnout kompromisu, stagnoval poté, co jej schválil americký Senát.

Trendem je nyní nejprve schválit americký zákon o čipech a „americký zákon o inovacích a hospodářské soutěži“ bude projednán později speciálně pro výrobu a design.

I když se americký zákon o čipech zbavil všemožných bojů v legislativním procesu „amerického zákona o inovacích a hospodářské soutěži“, stále je záhadou, zda dokáže pozvednout americký čipový průmysl.

USA se snaží zablokovat čínské špičkové čipy na 10 let
USA se snaží zablokovat čínské špičkové čipy na 10 let

Legislativní zrychlení má střednědobé volební úvahy

Bidenova administrativa v poslední době volá po co nejrychlejším zavedení návrhu zákona o čipu. 13. července poslal Biden ministra obchodu Raimonda, ředitele Národní zpravodajské služby Haynese a náměstka ministra obrany Hickse na brífink za zavřenými dveřmi všech senátorů, aby podpořili návrh zákona o čipech. To je klíčový důvod, proč americký Senát 19. července schválil návrh zákona o čipu.

Prvním důvodem, proč chce Bidenova administrativa urychlit legislativu návrhu zákona o čipech, je to, že dodávky čipů ve Spojených státech nejsou plynulé, což značně zvýšilo náklady americké výroby. Nedostatek čipů bude údajně stát americkou ekonomiku v roce 2021 240 miliard dolarů.

Kongres USA se navíc v srpnu přeruší. Pokud se nepodaří předložit návrh zákona o čipech do té doby, po obnovení Kongresu se zákonodárci zaměří na volby v polovině období. Volby v polovině období mají značnou nejistotu, která Demokratické straně neprospívá, a prosazení návrhu zákona o čipech se pravděpodobně opozdí.

Pokud se podaří schválit návrh zákona co nejdříve, může to pomoci tomu, aby se volby v polovině období vyvíjely ve prospěch Demokratické strany. Dotace na výstavbu továren a daňové úlevy ve výši 52 miliard dolarů jasně pomohly demokratům získat podporu pro výrobu. Kalkul Bidenovy administrativy tu nepochybně je.

Nutit mezinárodní výrobce čipů, aby si vybrali strany

Protože návrh zákona o čipu stále koluje v Kongresu, nebyl dosud v plném rozsahu zveřejněn. Odhaduje se však, že součástí návrhu zákona zaměřeného na Čínu je požadavek, aby společnosti dotované Spojenými státy nerozšiřovaly investice do špičkových čínských čipů po dobu 10 let poté, co postaví továrny ve Spojených státech – tedy 14 NM a menší čipy Investice v Číně.

To se rovná donucení Qualcommu, Intelu, AMD, Texas Instruments, NVIDIA, Samsungu a dalším mezinárodním výrobcům čipů, aby si zvolili stranu mezi Čínou a Spojenými státy, a může to také ovlivnit mezinárodní giganty litografických strojů, jako je ASML.

Spojené státy také připravily second hand, tedy založení „čipové čtyřstranné aliance“ složené ze Spojených států, Japonska, Jižní Koreje a Tchaj-wanu. Spojené státy navrhly tuto myšlenku letos v březnu, ale nedošlo k žádnému podstatnému pokroku. V minulých dvou dnech navštívila Jižní Koreu americká ministryně financí Yellenová, která vyzvala k posílení korejsko-americké bateriové aliance a lobbovala v Jižní Koreji, aby se připojila k „čipové čtyřstranné alianci“.

Budování takto uzavřené aliance na trhu samozřejmě není příliš zajímavé. Ve skutečnosti čipové společnosti v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu tak nespolupracují. Spojené státy proto vydaly další návnadu, kterou je zapojit se do „outsourcingu přátelské lodi“. Tento koncept znamená předávat americké objednávky čipů společnostem v takzvaném americkém okruhu přátel. Dělá to i „Indo-pacifický strategický rámec“ Spojených států.

Dále otřese globálním dodavatelským řetězcem

Nicméně, i když bude implementován americký zákon o čipech a utraceno 52 miliard USD, omezení čínského čipového průmyslu nemusí splnit očekávání Spojených států.

Prvním je malý rozsah finančních prostředků. Samsung se chystá postavit továrnu ve Spojených státech a jen jeho plánovaná investice dosáhla 17 miliard dolarů. Je trochu samozřejmé, že USA chtějí dosáhnout strategického záměru omezit čínský čipový průmysl s 52 miliardami USD.

Kromě toho je pravděpodobné, že mezinárodní výrobci čipů přijmou strategii výroby čipů vyšší, střední a nižší třídy odděleně, aby zajistili, že budou moci udržet čínský trh a zároveň se vyhnout omezením zákona o čipech.

A co je nejdůležitější, série amerických sankcí donutila Čínu k rozvoji vlastního čipového průmyslu, který zaznamenal významný pokrok. V současnosti je podíl amerického čipového průmyslu na světovém trhu asi 12 %, zatímco Čína se vrhla na asi 10 %.

Kromě toho čipy střední až nízké třídy 14NM-90NM dokázaly uspokojit většinu stávajících potřeb od mobilních telefonů po automobilový průmysl. V důsledku toho jsou náklady na to, že USA brání čínské výrobě kontrolou upstream čipů, stále vyšší a vyšší.

Samozřejmě musíme také vidět, že od litografických strojů po špičkové čipy se čínské společnosti ještě nezbavily kontroly ostatními. Podle statistik je nyní míra soběstačnosti čínského čipového průmyslu pouze 16,7 % a k cíli dosáhnout v roce 2025 míry soběstačnosti 70 % je ještě dlouhá cesta.

V konkurenci v čipovém průmyslu však z dlouhodobého hlediska může vyhrát ten, kdo má ucelenější průmyslový řetězec, větší tržní měřítko a kdo má větší slovo v klíčových surovinách. V těchto třech oblastech nejsou Spojené státy v současnosti dominantní.

Profesorka z Harvardu Allison a bývalý generální ředitel Google Eric Schmidt jednou společně napsali, že „Spojené státy jsou na pokraji prohry v žetonovém závodě“. V polovodičovém průmyslu většina fondů rizikového kapitálu z globálního rizikového kapitálu směřuje do čínských společností, podle zprávy britské agentury pro výzkum kapitálového trhu „Reporting Transcript“.

Na tomto realistickém pozadí lze říci, že nové kroky Spojených států k segmentaci a uzavření trhu v průmyslu polovodičových čipů nepřinesou Spojeným státům mnoho výhod, ale mohou dále otřást již tak křehkým globálním dodavatelským řetězcem.

Příběh jednoho z nejvíce zesměšňovaných obrazů v historii USA

Dlouho vysmívané umělecké dílo Howarda Chandlera Christyho z podpisu americké ústavy ukazuje demokracii v její nejrealističtější podobě.

Dlouho vysmívané umělecké dílo Howarda Chandlera Christyho z podpisu americké ústavy ukazuje demokracii v její nejrealističtější podobě
Dlouho vysmívané umělecké dílo Howarda Chandlera Christyho z podpisu americké ústavy ukazuje demokracii v její nejrealističtější podobě

V roce 1939 udělila vláda Spojených států tehdy nejdražší uměleckou zakázku ve své historii Howardu Chandlerovi Christymu, který osedlal Kapitol velmi zvědavým bílým slonem.

Christy, dobře známá jako ilustrátorka časopisů, byla nepravděpodobným umělcem, který by získal zakázku na připomenutí Ústavy, která před dvěma lety oslavila 150. výročí. „Byl to společenský umělec a ilustrátor více než malíř oddaný veřejnému umění,“ říká Michele Cohen, kurátorka Architekta Kapitolu. Christyiny ilustrace v Scribner’s a Harper’s tak často představovaly idealizovanou, nevýrazně hezkou mladou ženu, že se tento archetyp stal známým jako „Christy Girl“, což je asociace, která mu vynesla pozici jediného porotce zahajovací soutěže Miss America v roce 1921.

Christy však nedávno vytvořila portréty viceprezidenta Johna N. Garnera a předsedy Sněmovny reprezentantů Williama Bankheada, dvou mužů, kteří měli na umělce ústřední roli, aby vytvořili toto obrovské nové dílo – plátno o rozměrech 20 x 30 stop a v rámu vážící 1 700 liber. , který znázorňuje podpis americké ústavy v roce 1787.

Plátno bylo určeno pro čestné místo v Kapitolu a bylo příliš velké na jakékoli otevřené stěny – což bylo problematické, protože podle vládní komise muselo zůstat v Kapitolu. Christy vmáčkla každého signatáře do rámu. Hledal portréty z 18. a 19. století, na nichž by založil každou podobiznu, a vypůjčil si dobové oblečení od Smithsonianů, aby je mohl nosit alespoň jeden ze svých modelů. Modelka vydávající se za George Washingtona měla prezidentovy vlastní přezky na botách a držela Washingtonovy kapesní hodinky. Umělečtí kritici a další znevažovali pěnivý styl obrazu. „Nic víc než nafouknutá ilustrace,“ řekl jeden kritik. „Naši otcové zakladatelé jsou v rozpacích.“ Dnes zůstává dílo, za které Christy obdržela ohromných 30 000 dolarů, mezi historiky umění jakýmsi vtipem.

Brzy byl bílý slon z obrazu odsunut na zapadlé schodiště v Kapitolu, do značné míry skryté před zraky veřejnosti. Od té doby to tam zůstalo.

Ve Spojených státech začaly od bank vyžadovat informace o transakcích s kryptoměnami (Americká Federální korporace pro pojištění vkladů (FDIC))

Ve Spojených státech začaly od bank vyžadovat informace o transakcích s kryptoměnami
Ve Spojených státech začaly od bank vyžadovat informace o transakcích s kryptoměnami

Americká Federální korporace pro pojištění vkladů (FDIC) informovala banky o nových pravidlech. Nyní musí finanční instituce varovat před všemi transakcemi s kryptoměnami.

Regulátor v prohlášení uvedl, že kvůli potenciálním systémovým rizikům musí každá společnost nebo banka, která má schopnost zapojit se do kryptoměn, zveřejnit své plány a jakákoli instituce provádějící krypto operace musí „okamžitě“ informovat FDIC.

„Činnosti související s kryptoměnami mohou představovat významná bezpečnostní rizika, stejně jako problémy s finanční stabilitou a ochranou spotřebitele.“

FDIC

Reuters vysvětluje , že regulátoři zvažují rostoucí popularitu kryptoměn a její dopad na bezpečnost. Joe Biden již pověřil vládní agentury, aby vyhodnotily rizika a odměny spojené s kryptoměnami. Takový krok je považován za jasné uznání potenciálních důsledků rostoucího významu digitálních aktiv.

Podle regulátora by narušení transakcí nebo aktivit kryptoaktiv mohlo zmást zákazníky a způsobit „nájezdy“ na finanční aktiva firem.

Společnosti ovládané FDIC jsou nyní povinny poskytovat podrobnosti o plánovaných aktivitách a navrhovaném načasování transakcí. Agentura plánuje přezkoumat takové informace z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti, finanční stability a ochrany spotřebitele.