Mthuli Ncube říká, že bylo dosaženo značného pokroku v řešení dluhů, a oceňuje roli bývalého vůdce Mozambiku

Mthuli Ncube říká, že bylo dosaženo značného pokroku v řešení dluhů, a oceňuje roli bývalého vůdce Mozambiku
Mthuli Ncube říká, že bylo dosaženo značného pokroku v řešení dluhů, a oceňuje roli bývalého vůdce Mozambiku

Ministr financí Zimbabwe Mthuli Ncube uvedl, že bylo dosaženo významného pokroku směrem k vymáhání nedoplatků vůči několika finančníkům a ocenil roli, kterou při řešení problémů hrají jmenovaní zprostředkovatelé.

Úřady v Harare se v současné době zadlužily ve výši 14,04 miliardy USD a zavázaly se, že vypracují plán, jak zapojit věřitele.

Ncube v prosinci 2021 uvedl, že vláda přijala strategii zúčtování nedoplatků, oddlužení a restrukturalizaci, kterou uvedl do praxe prezident Emmerson Mnangagwa v únoru 2022, když jmenoval prezidenta Africké rozvojové banky (AfDB) Dr. Akinwumi Adesinu vítězem procesu.

Podporuje ho bývalý prezident Mosambiku Joaquim Chissano, který hraje roli facilitátora na vysoké úrovni.

Vláda zřídila Platformu strukturovaného dialogu (SDP) se všemi věřiteli a rozvojovými partnery, v níž byly založeny tři sektorové pracovní skupiny (SWG) pro ekonomické reformy; reformy správy; a reformy držby půdy, odškodnění bývalých vlastníků farem a usnesení BIPPA.

„Od prosince 2022 strategické pracovní skupiny (SWG) pilně pracují na reformních matricích, aby podpořily proces zúčtování nedoplatků a řešení dluhů. Pracovní skupiny zaměstnanců zahrnovaly zástupce vlády, mezinárodních věřitelů, rozvojových partnerů zastoupených jejich velvyslanci se sídlem v Harare, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru.

„Vláda také tleská svým věřitelům a rozvojovým partnerům za jejich neochvějnou silnou podporu procesu zúčtování nedoplatků a řešení dluhů,“ řekl Ncube.

Řekl, že tyto pracovní skupiny a SDP se vládě podařilo úspěšně institucionalizovat pravidelný konstruktivní, otevřený dialog, vybudovat důvěru a důvěru mezi všemi zúčastněnými stranami.

Byly vytvořeny tři matice reforem politiky, které poskytnou konkrétní politická opatření a ukazatele pro měření výkonnosti v průběhu času, reformy, jak řekl Ncube, podporují probíhající proces zúčtování nedoplatků a řešení dluhů a vláda je plně odhodlána k jejich implementaci.

„Způsob měření pokroku je třeba dokončit a čeká na zpětnou vazbu od hlavních měst rozvojových partnerů, soukromého sektoru a organizací občanské společnosti a mohl by v pravý čas vést k dohodnutému rámci.

„Vláda Zimbabwe si přeje vyjádřit uznání našemu šampiónovi, doktoru Adesinovi a našemu zprostředkovateli na vysoké úrovni HE Joaquimu Chissanovi za jejich vynikající podporu a tvrdou práci,“ řekl.

Ncube řekl, že do budoucna budou schůzky pracovních skupin a SDP pokračovat jako platforma pro inkluzivní, upřímný a konstruktivní dialog, sledování pokroku při provádění reforem vládou, technickou úroveň výměny informací a směrování technické podpory do procesu od Rozvojoví partneři.

„Dialog bude proto v nadcházejících měsících pokračovat a prohlubovat se s tím, jak pokročí provádění reforem,“ dodal Ncube.

Trh s obilím v Zimbabwe se liberalizoval, když se připojily banky CBZ a AFC

Trh s obilím v Zimbabwe se liberalizoval, když se připojily banky CBZ a AFC
Trh s obilím v Zimbabwe se liberalizoval, když se připojily banky CBZ a AFC

Vláda Zimbabwe liberalizovala marketing obilí tím, že připojila banky CBZ Bank a AFC Bank jako první soukromé hráče, kterým bylo umožněno nakupovat přímo od farmářů.

Očekává se, že nejnovější vývoj oznámený vládou tento týden ulehčí břemeno zpracování plateb od každého zemědělce.

„Národ je informován, že Druhá republika liberalizovala marketing obilí a umožnila CBZ Bank, AFC Bank a soukromým finančníkům nakupovat přímo od farmářů obilí, které těmto farmářům nasmlouvali,“ uvedl kabinet.

V rámci této dohody bude Rada pro marketing obilí nakupovat obilí od farmářů, kteří obdrželi vládní podporu, a od těch, kteří financovali své vlastní zemědělské operace.

Farmáři byli ujištěni, že platby za dodávky obilí budou zpracovány co nejdříve, aby se usnadnily přípravy na jejich další operace.

Kabinet také odhalil, že současné zásoby obilí v držení GMB zahrnují 220 000 metrických tun kukuřice, 40 000 metrických tun tradičních zrn a 160 000 metrických tun pšenice.

Mlynářům a výrobcům krmiva je přidělováno 27 000 metrických tun kukuřice a až 7 000 metrických tun čiroku měsíčně, s výjimkou zásob soukromého sektoru, uprostřed odhalení, že národ je potravinově zabezpečen až do příští sklizně.

Pozorovatelé trhu se však domnívají, že pokud jsou postupy správně implementovány, mohou být farmáři motivováni k tomu, aby se zbavili svého obilí prostřednictvím formálních kanálů, než aby se uchýlili k prodeji na černém trhu ve vývoji, který může vést k tomu, že si národ vytvoří dostatečné zásoby.

Někteří však vyjádřili obavy, že pokud budou opatření nesprávně implementována, mohou vést k vyšším cenám obilí v důsledku snahy o správné tržní ceny, o které se pravděpodobně budou uplatňovat soukromí hráči.